Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Waldorfské školy Brno vládě

My níže podepsaní rodiče, pedagogové a pracovníci Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno podporujeme následující Otevřený dopis předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021.

-----------------------

Otevřený dopis předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství 

Vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři zdravotnictví a školství,

obracíme se na Vás jako vedení, učitelé a rodiče školy s naléhavou žádostí o úpravu vládních opatření ve školství. Již 35 týdnů školního roku od vládních představitelů a expertů slýcháváme, že školství, zejména umožnění prezenční výuky ve škole je jednoznačnou prioritou. Ve skutečnosti ale naprostá většina našich dětí do školy již více než 20 týdnů nesmí chodit. Smutní rekordmani osmáci byli ve škole pouhých 7 týdnů. Pro přehled uvádíme počty týdnů výuky ve škole jednotlivých ročníků (z dosud možných 32 týdnů): 1., 2., speciální třída- 19 týdnů, 3.- 5. třída- 11 týdnů, 6.- 7.třída- 8 týdnů, 8.třída- 7 týdnů, 9.třída- 9 týdnů.

V září 2020 Vás veřejně oslovila Asociace waldorfských škol (AWŠ ČR), jíž je naše škola členem, s odborně podloženými požadavky na řešení epidemie ve školách. Zároveň jako profesní pedagogická asociace upozornila na hrozící škody na dětech při zavádění pedagogicky a psychologicky neodborných a z dlouhodobé perspektivy nepromyšlených opatření.

Ignorováním těchto upozornění a zavedením přísných opatření ve školství (a v Evropě svou dlouhodobostí ojedinělých) bohužel došlo vedle diskutabilního efektu potlačení epidemie k velkým škodám na mladé generaci. Nejen v počtu obětí epidemie jsme nejhorší v Evropě. I české děti a mládež jsou následky vládních opatření nejpostiženější a bude trvat mnoho měsíců, než se nám podaří škody napravit. A tím nemyslíme jen doučení kognitivních znalostí, ale zejména nápravu škod na fyzickém i duševním zdraví, obnovu motivovanosti dětí k práci a učení, obnovu sociálních kompetencí, obnovu zdravých životních rytmů, obnovu vztahu k pohybu, sportu a umění.

Navíc ale došlo k poničení toho, co je pro zdravé školství základní podmínkou. Pokud má moderní škola fungovat jako místo pro výchovu a vzdělávání mladé generace, je nutné budovat zdravé klima školy postavené na důvěře a mezilidských vztazích. Školy se stávají stále více místy frustrace a kolbištěm polarizované společnosti. Narůstá zoufalství dětí, rodičů i pedagogů, přibývá konfliktů a vyhrocených situací jako například při mediálně známém vzbouření části semilské školy proti dalším omezením ve školách.

Považujeme za nepřijatelné, že po roce epidemie stále nemáme validní a transparentně diskutovaná data o šíření nákazy v jednotlivých věkových skupinách ve školách a místo toho máme jen irelevantní útržky dat o školách jako ohniscích nákazy a teoretické matematické modely často neodpovídající realitě.

Považujeme za nepřijatelné, že po vládním rozhodnutí o nutnosti Ag testování nenásledovala jednak motivační (a diskuzi s různými odbornými názory otevřená) kampaň a jednak kvalitně řízená realizace a logistika testování.

Považujeme za nepřijatelné, že místo toho se školy staly kontrolními orgány validity testů (snad aby rodiče náhodou nepodváděli při domácím testování) a do škol byly dodány testy neprůkazné, nekvalitní, s pochybnými výslednými daty.

Naše škola na tuto situaci zareagovala zorganizováním kvalitního PCR testování, na jehož financování rodiče zřídili sbírku ve svém nadačním fondu. Standardům moderní společnosti by ale odpovídala finanční podpora ze strany státu, pokud ten není schopen kvalitní služby sám zařídit. Ze všech výše uvedených důvodů a v souladu s výzvou AWŠ ČR Vás proto zdvořile žádáme:

1) O finanční kompenzaci PCR testů školám, které si je dokázaly v souladu s pokyny MŠMT zorganizovat. Zároveň apelujeme na transparentní, veřejné a průběžné vyhodnocování výsledků testování ve školách a skutečně odpovědnou analýzu rizik na základě těchto empirických dat.

2)  O neodkladné otevření mateřských i základních škol pro prezenční výuku včetně druhého stupně. Vzhledem k pravidelnému testování našich dětí požadujeme okamžité zrušení rotační výuky, která dále udržuje děti v nejistotě a mimo každodenní režim. Navíc mimořádným způsobem komplikuje život rodinám s více dětmi.

3) O umožnění výuky bez roušek dětem, pro které je rouška příčinou psychických nebo zdravotních obtíží. Není již možné dále ignorovat problémy přinášející až 7hodinový každodenní pobyt v roušce. Navíc roušky nemohou být účinné v prostředí třídy a při živém vyučování (narozdíl od modelů MŠMT předpokládajících hodinový frontální výklad učitele). Naopak nabízíme používání skutečně účinných ochranných prostředků pro děti z rizikových skupin nebo rodin. Pokud by to bylo z epidemiologických důvodů nutné, upřednostňujeme raději častější PCR testování, než povinný mnohahodinový pobyt v rouškách, znemožňující kvalitní vyučování.

4) O povolení sportování a zpěvu ve vyučování, protože obě tyto aktivity mají naprosto zásadní vliv na zdravý vývoj dětí. V souladu s RVP ZV je vyučování v naší škole protkáno napříč předměty zpěvem a pohybem a jejich celoroční zákaz je fatální pro zdravé vyučování.

5) O povolení škol v přírodě, které už samy o sobě snižují kontakty mimo základní skupinu. Navíc v případě preventivního PCR testování se riziko minimalizuje úplně. Naopak mohou společné akce zásadním způsobem pomoci dětem v obnovení důvěry a vztahů ve třídě, navíc ve zdravém venkovním prostředí s pohybem a sportem.

Naším společným závazkem je výchova a vzdělávání mladé generace a společné budování zdravé a moderní školy. Proto Vám  děkujeme za posouzení našich návrhů a vyhovění našim požadavkům. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na stále aktuální dopis Asociace waldorfských škol, na který svými požadavky navazujeme (dostupný na http://www.iwaldorf.cz/ukazcely.php?link=c2010001)

V Brně 3. 5. 2021
                                                                                                                                                                  Za vedení školy: Tomáš Jedlička, ředitel školy a Martina Kudynová, zástupkyně pro MŠ                                                                                                                                                                            Za

pedagogy: Lada Baránková, třídní učitelka 2. třídy a Roman Vančura, třídní učitel 8. třídy                                                                                                                                                                            Za

rodiče: Magda Vídeňská, členka školské rady a Ivo Brzák, předseda školské rady


originální znění dopisu ke stažení:

https://drive.google.com/file/d/1Dzk2zvSJ8BteTYk56QWnqyLIfI07iG1G/view?usp=sharing

 


Tomáš Jedlička (ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Jedlička (ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...