Otevřený dopis veřejnému ochránci práv

Vážený pane ombudsmane,

ve funkci veřejného ochránce práv jste sice pouze krátce, ale již jste podnikl několik kroků a pronesl celou řadu výroků, které podlamují naši důvěru v to, že svou roli plníte odborně zdatně a s vědomím vážnosti funkce, do které jste byl zvolen. Byť ombudsmanovi není svěřena klasická rozhodovací pravomoc, může mít jeho činnost obrovský význam. Svou roli však může plnit řádně pouze tehdy, pokud je veřejností i odbornou komunitou vnímán jako autorita a respektovaný odborník. Přesvědčivost stanovisek veřejného ochránce práv a síla argumentace, kterou prezentuje v médiích a se kterou se obrací k veřejnosti, jsou alfou a omegou jeho činnosti.

V poslední době i pozornost širší veřejnosti upoutaly Vaše výroky o právech matek a otců v porodnicích i způsob, jakým jste své jednání hájil v médiích. Smyslem tohoto dopisu však není přít se o to, jestli je omezení účasti otců u porodu za nouzového stavu přiměřené. Ani signatáři tohoto dopisu netvoří v této a mnoha jiných otázkách výkladu práva názorový monolit. Vedle otázek, na nichž se rozumní právníci nemusejí shodnout, však existují i elementární principy, které žádný právník a představitel moci zpochybňovat nemá, ba nesmí. Zarmucuje nás proto, že zatím využíváte autority své funkce zejména k tomu, abyste šířil své osobní dojmy týkající se práv jednotlivců a povahy činnosti ombudsmana. Postupujete přitom arbitrárně, bez řádného šetření, neprojevujete respekt k základním stavebním kamenům právního řádu a své kroky uspokojivě nevysvětlujete. Tvrzení typu „stanovisko ombudsmana je to, co já si pomyslím“ totiž uspokojivým vysvětlením nejsou.

Navozujete dojem, že lidská práva jsou něco nesrozumitelného, obyčejným lidem cizího a snad i nebezpečného. Lidská práva, či chcete-li práva lidí, přitom nejsou intelektuálním konstruktem, nýbrž něčím velmi konkrétním. Chrání nás před mocí státu a dovolují soužití různých lidí navzdory rozdílům v jejich názorech, zájmech či potřebách. Připomínají nám, že bychom se měli vzájemně respektovat a že bychom měli přemýšlet i o problémech lidí, kteří mají jiné názory, víc nebo míň štěstí nebo se prostě jiní narodili. To, že některá lidská práva přijdou zbytná jednomu člověku, neznamená, že nemají význam pro šťastný život někoho jiného. Tato práva Vám zákon ukládá chránit, ať už jde o seniora, jemuž byl špatně vyměřen důchod, zanedbávaného klienta v domově sociálních služeb či Roma, který nemůže sehnat nájem pro svůj původ.

Velmi svérázným způsobem („tyhlety proporcionality na mě nezkoušejte”) zpochybňujete, že by omezení práv lidí státem mělo být proporcionální, tedy přiměřené a tvrdíte, že právo, které lze omezit, žádným právem není. Takové výroky již nejsou „jiným právním názorem“, ale neakceptovatelným zpochybňováním základů ústavního pořádku i celého právního řádu. Střety mezi různými právy či zájmy jsou nevyhnutelné, avšak pokud již má být nějaké právo omezeno, mělo by jít o zásah co nejmenší. Na to stačí i selský rozum. Proč něčí právo zpupně zcela zašlapat, když postačí jeho mírnější omezení? Chcete-li svou funkci vykonávat odborně a důstojně, nemůžete jako ombudsman tento princip ignorovat ani popírat. Dokonce ani za nouzového stavu nelze vycházet z předpokladu, že co stát činí, vždy moudře činí. Nouzový stav neznamená, že by si právo a rozum měly vzít dovolenou. Jistě se nacházíme v situaci, která odůvodňuje omezení některých práv ve větší míře než obyčejně. Ombudsman by však měl umět jednat s chladnou hlavou (na základě odborného úsudku, ne podle pocitů) a své rozhodnutí rozumně vysvětlit veřejnosti i médiím. To bohužel nečiníte, ba se tomu aktivně bráníte.

Ve funkci nejste za zásluhy ani proto, abyste reprezentoval názory některých svých podporovatelů, nýbrž proto, abyste se zastával (v rámci Vašich zákonných kompetencí) běžných lidí proti úřadům, bezmocných proti omezování svobody a všech, kterým se nedostává respektu, rovného a férového zacházení. Role veřejného ochránce práv je v tomto složitá, avšak nezastupitelná. Vaše dosavadní kroky a vyjádření neukazují, že byste ji plnil řádně. Přesto doufáme, že si včas uvědomíte obsah své funkce i odpovědnost, která se s jejím výkonem pojí.

V úctě,

Níže podepsaní signatáři

 

 1. Eliška Wagnerová: Emeritní místopředsedkyně ÚS a emeritní senátorka
 2. *Petr Pithart: Právnická fakulta UK, emeritní předseda Senátu
 3. Dalibor Jílek: Profesor mezinárodního práva veřejného, Fakulta práva PEVŠ v Bratislavě a Právnická fakulta UPOL
 4. Jan Kuklík: Profesor, Právnická fakulta UK
 5. Jan Kysela: Profesor ústavního práva a státovědy, Právnická fakulta UK
 6. Kristina Koldinska: Profesorka, Právnická fakulta UK
 7. Martin Škop: Katedra právní teorie, PrF MU
 8. *Václav Stehlík: Docent, katedra mezinárodního a evropského práva, PF UP Olomouc
 9. Markéta Selucká: Docentka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU; advokátka; emeritní děkanka PrF MU
 10. Barbara Havelková: Associate Professor, Právnická fakulta Oxfordské univerzity
 11. David Kosař: Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU
 12. Marek Antoš: Docent, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
 13. Radim Boháč: Docent, Právnická fakulta UK
 14. *Petr Mrkývka: Docent, Právnická fakulta MU
 15. Robert Zbíral: Docent, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta MU
 16. Olga Pouperová: Docentka, Katedra správního práva a finančního práva PF UP
 17. Kateřina Ronovská: Docentka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU
 18. Michal Bartoň: Docent, Katedra ústavního práva, PF UP
 19. Filip Ščerba: Docent, Právnická fakulta UP; asistent soudce ÚS
 20. Tomáš Sobek: Docent, Právnická fakulta MU; ÚSP AV ČR
 21. Jan Wintr: Docent, Právnická fakulta UK
 22. Petr Bezouška: Akademický pracovník, Právnická fakulta UP; člen Legislativní rady vlády
 23. Josef Vedral: Úřad vlády ČR, Právnická fakulta UK
 24. Stanislav Kadečka: Advokát; akademický pracovník, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta MU; člen Legislativní rady vlády
 25. Vítězslav Dohnal: Advokát, Právník roku 2019 v kategorii PRO BONO, zakladatel Pro bono aliance
 26. Jan Broulík: Assistant Professor in European Law, University of Amsterdam
 27. Pavlína Hubková: Fakulta práva, ekonomie a financí, Univerzita v Lucemburku
 28. Ladislav Vyhnánek: Odborný asistent, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 29. Jaroslav Benák: Odborný asistent, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 30. Terezie Smejkalová: Odborná asistentka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
 31. Vojtěch Vomáčka: Odborný asistent, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta MU
 32. Eliška Flídrová: Odborná asistentka, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta UK; advokátka
 33. Tereza Kunertová: Odborná asistentka, Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK; advokátka
 34. Pavel Kandalec: Odborný asistent, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 35. Martin Kornel: Odborný asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU; advokát
 36. Hubert Smekal: Odborný asistent, Fakulta sociálních studií a Právnická fakulta MU
 37. Zdeněk Červínek: Odborný asistent, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta UP
 38. Veronika Smutná: Odborná asistentka, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta MU
 39. Martina Grochová: Odborná asistentka, Právnická fakulta UP
 40. Martin ŠkurekOdborný asistent, Katedra správního práva a finančního práva, Právnická fakulta UP
 41. Jakub Míšek: Odborný asistent, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta MU
 42. Martin Faix: Odborný asistent, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP
 43. Maxim Tomoszek: Odborný asistent, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta UP
 44. Václav Bednář: Odborný asistent, Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta UP
 45. Věra Honusková: Odborná asistentka, Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta UK
 46. Ondrej Hamuľák: Odborný asistent, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP
 47. *Milan Lipovský: odborný asistent, katedra mezinárodního práva PF UK
 48. Ondřej Svaček: odborný asistent, KMEP PF UPOL
 49. Lukáš Hadamčík: Odborný asistent, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU; asistent soudce Nejvyššího soudu
 50. Ivana Machonova Schellongova: Lecturer in International Law, Webster University, Geneva; Human Rights Officer, United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva
 51. Klára Hamuľáková: Odborná asistentka, Právnická fakulta UP
 52. Jiří Baroš: Odborný asistent, Fakulta sociálních studií MU
 53. Tomáš Friedel: Odborný asistent, Právnická fakulta UK
 54. *Jan Petrov: Ústav pro otázky soudnictví, PrF MU
 55. Helena Bončková: Odborná asistentka, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UPOL
 56. Jakub Harašta: Odborný asistent, Ústav práva a technologií PrF MU
 57. Jaroslav Větrovský: Odborný asistent, Katedra mezinárodního práva, FPR ZČU
 58. Peter Brezina: Katedra teorie práva, FPR ZČU
 59. Karolina Žákovská: odborná asistentka, Právnická fakulta UK
 60. Michal Urban: Právnická fakulta UK
 61. Kristýna Řezníčková: odborná asistentka, Katedra správního práva a finančního práva, Právnická fakulta UPOL
 62. Markéta Štěpáníková: Odborná asistentka Katedry právní teorie MU
 63. Jakub Tomšej: Odborný asistent, PrF UK
 64. Kateřina Vřáblíková: Senior Lecturer in Politics,  University of Bath 
 65. Ivana Kudláčková: Výzkumná pracovnice, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta MU
 66. Jana Kokešová: Akademický pracovník, Ústav státu a práva AV ČR; doktorand, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
 67. Pavel Doubek: Postdoktorský vědecký pracovník, Taiwan Foundation for Democracy
 68. Filip Kostelka: Lecturer in Government, University of Essex
 69. Lucia Berdisová: Výskumná pracovníčka, Ústav štátu a práva SAV, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
 70. Alexandra Letková: Odborná asistentka, Právnická fakulta UMB
 71. Lenka Dobešová: Lektorka, Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU
 72. Michal Říha: Asistent, Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK
 73. Martin Floreš: Asistent, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta MU
 74. Ondřej Preuss: tajemník katedry ústavního práva, Právnická fakulta UK
 75. Katarína Šipulová: Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU
 76. Adam Blisa: Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU
 77. Ondřej Kadlec: Vědecký pracovník, Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta MU; doktorand na University of Oxford
 78. Lucia Madleňáková: Advokátka; odborná asistentka, Právnická fakulta UP
 79. Filip Rigel: advokát, proděkan FF UHK
 80. Jan Lasák: Advokát,  odborný asistent  PF UPOL
 81. Petra Humlíčková: Advokátka, odborná asistentka Katedry práva životního prostředí UK
 82. Martin Kopa: Advokát
 83. Maroš Matiaško: Advokát; doktorand, Human Rights Centre, University of Essex, Katedra ústavního práva, Právnická fakulta UP
 84. Filip Dombrovský: Advokát 
 85. Tereza Krpcová: Advokátka
 86. Vít Tokarský: Advokát
 87. Zdeněk Trávníček: Advokát; doktorand, Katedra právní teorie. Právnická fakulta MU 
 88. Daniel Bartoň: Advokát; odborný asistent, Evangelická teologická fakulta UK 
 89. Jiří Helán: Advokát
 90. Petr Kalla: Advokát
 91. Adéla Horáková: Advokátka
 92. Ondřej Trnka: Advokát
 93. Milan Janák: Advokát
 94. Darina Jandová: Advokátka
 95. Maroš Sovák: Advokát
 96. Pavel Steinwicht: Advokát
 97. Michal Hanych: Advokát, daňový poradce 
 98. Ladislav Paulus: Advokát, insolvenční správce
 99. *Štěpán HolubAdvokát
 100. *Václav Chmelík: Advokát
 101. *Jakub Vozáb: Advokát
 102. Josef Bátrla: Advokát
 103. Tomáš Pavelka: Advokát
 104. Tomáš Páleníček: Advokát
 105. Martin Hostinský: Advokát
 106. Alžbeta Nemeškalová Rosinová: Advokátka
 107. Marie Zámečníková: Advokátka
 108. Veronika Kupčíková: Advokátka
 109. Oldřich Kozumplík: Advokát
 110. Štěpán Dražka: Advokát 
 111. Stanislav Smrčka: Advokát
 112. Jan Měkota: Advokát
 113. Jan Brož: Advokát, doktorand, Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta MU
 114. Věra Nováková: Advokátka
 115. *Michal Bouška: advokát
 116. Nicole Jančová: Advokátka; doktorandka, Právnická fakulta UK
 117. Jan Dobrý: Advokát 
 118. Veronika Endryášová: Advokátka
 119. Adéla Hořejší: Advokátka
 120. Klára Kalibová: Advokátka 
 121. Martin Ráž: Advokát
 122. Kristýna Wiedermannová: Advokátka
 123. Pavla Vaculínová Tonnies: Advokátka
 124. Petra Vytejčková: Advokátka
 125. Zuzana Candigliota: Advokátka a právnička Ligy lidských práv
 126. Anna Samadzai: Advokátka
 127. Monika Mareková: Advokátka, výzkumná pracovnice, Ústav státu a práva Akademie věd ČR
 128. Martina Knoppová: Advokátka 
 129. Václav Duda:. Advokát
 130. Richard Hořejší: Advokát
 131. Ondřej Moravec: Advokát
 132. Tereza Kreizlová: Advokátka
 133. Petr Possel: Advokát
 134. Adéla Pinkavová: Advokátka
 135. Dominik Vítek: Advokát, doktorand, Právnická fakulta UK
 136. Czeslaw Walek: člen Rady vlády pro lidská práva
 137. Petr Konůpka: Právník, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti
 138. Vladimír Janoušek Pysk: Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti
 139. Monika Hanych: Právnička, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti; Právnická fakulta MU
 140. Zuzana Andreska: Právnička, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti
 141. Eliška Hronová: Právnička, Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti
 142. Kateřina Radová: Kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo spravedlnosti; doktorandka, katedra MP, Právnická fakulta UK
 143. Aneta Majerčíková: Vrchní vládní rada, Úřad vlády (t. č. na rodičovské dovolené)
 144. Jan Potměšil: Právník - vrchní ministerský rada
 145. Barbora Dušková: Právnička - vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra
 146. Markéta Šonková: Vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra
 147. Lenka Píčová: Právnička, Úřad vlády ČR
 148. Jana Zapletalová Koláčková: Justiční akademie
 149. Lenka Mlynařík Habrnálová: Právnička, Ministerstvo spravedlnosti
 150. Slavomír Halla: Právník v komerční sféře; odborný asistent, Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta UP; 
 151. Jan Foltýn: Právník, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
 152. Miroslav Knob: Právník
 153. Michaela Knobová: Právnička ve státní službě
 154. Petra Zaydlar Hodysová: Právnička
 155. *Martin Rozumek: právník, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům
 156. Petra Ali Doláková: Právnička a diplomatka, MZV
 157. Ondřej Zmeškal: Právník
 158. *Jan Dupák: právník, Transparency International - Česká republika, o.p.s.
 159. *Petr Leyer: právník, Transparency International - Česká republika, o.p.s.
 160. Jana Leyerová: právnička, Ministerstvo financí
 161. Zuzana Adameová: Právnička
 162. Kristina Hlavicová: Právnička ve státní službě
 163. Veronika Ježková: vedoucí právník proFem o.p.s.
 164. Kateřina Blisová: Právnička
 165. Michala Zapalačová: Právnička; doktorandka, Katedra správního práva, Právnická fakulta UK
 166. Lucie Škapová: právnička, studentka postgraduálního programu, Právnická fakulta Katholieke Universiteit Leuven
 167. Klára Malaníková: Právník ve veřejné správě
 168. Irena Ryšánková: Právnička, Soudní dvůr EU; Doktorandka, Georg-August-Universität Göttingen
 169. Lucie Ottinger: Právnička
 170. Kristýna Benešová: Právnička
 171. Vladěna Sasková: Právník ve veřejné správě
 172. Daniela Procházková: Právník ve veřejné správě
 173. Martin Švéda: Právník ve veřejné správě
 174. Jaroslav Divoký: Právník, LF MU
 175. Jana Kučerová: právník ve státní službě
 176. Věra Jedličková: Právnička
 177. Petr Kopřiva: Právník ve veřejné správě
 178. Petr Baroch: Právník v neziskovém sektoru
 179. Martin Klumpar: Právník ve veřejné správě
 180. Sandra Pašková: Právnička, Liga lidských práv
 181. Anna Štefanidesová: Právnička, Liga lidských práv
 182. Karel Lach: Právník, Liga lidských práv
 183. Petr Stannc: Právník Ligy lidských práv
 184. Zuzana Profousová: Právník
 185. Petra Novotná: Právník-lingvista, SDEU
 186. Markéta Kučerová Košutová: Právnička, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 187. Kateřina Rotreklová: Právnička, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 188. Romana Matoušková: Podniková právnička
 189. Markéta Lavrinčíková: právnička, Česká národní banka, studentka FF ZČU
 190. Markéta Ambrožová: Právnička ve veřejné správě
 191. Petr Jedlička: právník se zaměřením na správní právo
 192. Eliška Koštiálová: Právnička
 193. Jiří Platovský: Právník působící v oblasti sociálních služeb
 194. Lívia Ivánková: Právnička
 195. *Jiří Dočekal: právník ve veřejné správě
 196. *Klára Laurenčíková: Předsedkyně Výboru pro práva dítěte ÚV
 197. *Klára Holíková: právnička, Sdružení pro integraci a migraci
 198. Michaela Klečková: právnička, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 199. Ivan Prouza: právník v sociálních službách
 200. Daniela Stabrawa Saranová: Právnička
 201. Kateřina Látalová: právník UZS
 202. Ondřej Špulák: firemní právník
 203. Jan Polášek: právník v environmentálním hnutí
 204. Marcel Ivánek: Právník
 205. Pavla Čerychová: Právnička
 206. Lucia Zachariášová: Právnička
 207. Šárka Homfray: Právnička
 208. Anna Hájková: Právnička
 209. Jitka Prušková: Právnička oddělení právní pomoci, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
 210. Veronika Sedláková: Analytička ÚS
 211. Michal Staněk:Asistent soudce, Nejvyšší správní soud
 212. Daniel Sapák: Asistent soudce
 213. Eva Šmakalová: Asistentka soudce, doktorandka Právnická fakulta MU
 214. Petra Lehotská: Asistentka soudce a analytička, Ústavní soud
 215. Adam Zeman: Asistent soudkyně, Nejvyšší správní soud
 216. Lucie Nechvátalová: Asistentka soudce, Nejvyšší správní soud
 217. Vendula Mezeiová: asistentka soudkyně, Nejvyšší správní soud
 218. Tereza Vankatova: Asistentka soudce, Obvodní soud pro Prahu 6
 219. Roman Ciprian: Asistent soudce, Okresní soud Brno-venkov
 220. Kateřina Kratochvílová: Asistentka soudce, Městský soud v Praze
 221. *Nikola Kurková Klímová: Asistentka soudkyně, Obvodní soud pro Prahu 3, doktorandka PF UK
 222. Kateřina Podeszwová: asistentka předsedy krajského soudu (t.č. na rodičovské dovolené)
 223. Kristýna Charvátová: Asistentka soudkyně, Krajský soud v Brně
 224. Eva Blatná: Asistentka soudce
 225. Václav Mlynařík: asistent státního zástupce, NSZ
 226. Tereza Domanská: Asistentka soudce
 227. Martina Fojtová: Asistentka soudce
 228. Jan Burda: Advokátní koncipient
 229. *Zdeněk Mandík: Advokátní koncipient
 230. Ondřej Hanák: Advokátní koncipient
 231. Adéla Tukhi: Advokátní koncipientka
 232. Andrea Lančová: Advokátní koncipientka
 233. Kristýna Pavlovičová: advokátní koncipient
 234. Jakub Klobáskaa: dvokátní koncipient
 235. Ondřej Sasín: advokátní koncipient
 236. David Oršulík: advokátní koncipient
 237. Zuzana Novotná: Advokátní koncipientka
 238. Viktória Takácsová: Advokátní koncipientka
 239. Jan Kupčík: Advokátní koncipient; doktorand, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta MU
 240. Tereza Killarová: advokátní koncipientka
 241. *Barbora Vráblová: Advokátní koncipient, doktorand PF UK
 242. Ivana Procházková: advokátní koncipientka
 243. Martin Mezenský: advokátní koncipient
 244. Vincenc Bouček: advokátní koncipient
 245. Marcela Jandorová: advokátní koncipientka
 246. Veronika Doubková: Advokátní koncipientka
 247. Vojtěch E. Kilian: Advokátní koncipient
 248. Tereza Mrázková: Advokátní koncipient
 249. Vojtěch Bartoš: Advokátní koncipient
 250. Kristián Léko: Advokátní koncipient
 251. Jiří Seydler: advokátní koncipient
 252. Pavla Špondrová: advokátní koncipientka
 253. Petr Vystrčil: advokátní koncipient
 254. Daniel Pospíšil: advokátní koncipient, doktorand PF UP - katedra správního a finančního práva
 255. Lucie Zatloukalová: advokátní koncipient, doktorand Katedra občanského práva Právnická fakulta MU
 256. Ivana Šilhánková: advokátní koncipientka
 257. Veronika Kozlová: Advokátní koncipientka
 258. Tomáš Auer: advokátní koncipient
 259. Markéta John Koníčková: Notářská koncipientka
 260. Kamila Abbasi: Doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 261. Dominik Andreska: Doktorand, výzkumný pracovník PF UK
 262. Marek Pivoda: doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 263. Oldřich Tristan Florian: doktorand, Katedra právní teorie Právnická fakulta MU; akademický senátor MU
 264. Linda Tvrdíková: Doktorandka, Katedra právní teorie, Právnická fakulta MU
 265. Jan Chmel: doktorand, Katedra teorie práva, PFUK
 266. Šimon Drugda: Doktorand, Fakulta práva, Centrum európskych a porovnávacích právnych štúdií,  Kodaňská univerzita
 267. Michaela Dvořáková: doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 268. Jakub Vostoupal: Doktorand, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta MU
 269. Josef Šíp: Doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU
 270. Katarina Kukanova: Doktorandka, katedra teorie prava PF UK
 271. Filip Vlček: doktorand, Katedra mezinárodního a evropského práva Právnická fakulta MU; advokátní koncipient
 272. Laura Otýpková: doktorandka, Katedra ústavního práva PF UK 
 273. John A. Gealfow: Doktorand, École de droit de la Sorbonne a Právnická fakulta MU; Prezident spolku Nugis Finem.
 274. Karel Řepa: doktorand, Katedra ústavního práva PF UK
 275. Jiří Novák: doktorand, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 276. Martin Fatura: doktorand, Katedra teorie práva PF UK; MŠMT
 277. Terezie Boková: doktorandka, katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 278. Lukáš Boháček: Doktorand, katedra MEP  Právnická fakulta MU
 279. Zuzana Pilerová: Doktorandka, Katedra ústavního práva, PF UP, asistentka soudce
 280. Dagmar Krišová: doktorandka, Katedra sociální pedagogiky PdF MU
 281. Jana Havlová: Doktorandka, Katedra pracovního práva, Právnická fakulta MU
 282. Viktor Derka: doktorand; Katedra ústavního práva, PFUK; Lehrstuhl für Öffentliches Recht III, Universität Bayreuth
 283. Barbora Antonovičová: Doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU
 284. Monika Kováčová: Doktorandka, Katedra ústavního práva PF UPOL
 285. Jana Polášková: doktorandka, Katedra OP Prf MU; asistentka soudce NS
 286. Iva Neupauerová: doktorandka, Katedra ústavního práva a politologie, PrF MU, asistentka soudce
 287. Slavomíra Henčeková: doktorandka, výzkumná pracovnice, Právnická fakulta UK
 288. Bára Bečvářová: doktorandka PF UK, advokátní koncipientka
 289. Bohumil Peterka: doktorand, Katedra evropského práva PF UK
 290. Josef Bártů: doktorand, Katedra občanského práva PrF MU, asistent soudce Nejvyššího soudu
 291. Hana Draslarová: doktorandka, Katedra politologie a sociologie PF UK
 292. Svatava Veverková: doktorandka, Katedra občanského práva PrF MU
 293. Jakub Dienstbier: Doktorand, Katedra ústavního práva PF UK
 294. Veronika Ščerbová: doktorand, Právnická fakulta UP
 295. Martin Madej: doktorand, Katedra teorie práva PF UK
 296. Šárka Dušková: Doktorandka, University of Essex, Human Rights Centre
 297. Kristina Blažková: doktorandka, Právnická fakulta UK
 298. Tomáš Ochodek: doktorand, Katedra evropského práva, PF UK
 299. Michal Tuláček: Státní zaměstnanec, Ministerstvo financí
 300. Markéta Špetíková: dramaturgyně, Slovácké divadlo
 301. Michael Švarc: státní zaměstnanec, MZV ČR
 302. Alžběta Kubitová: expert, Česká národní banka
 303. Klára Setváková: Policistka, Policie ČR
 304. Petra Masopust Šachová: předsedkyně, Institut pro restorativiní justici, z.s./ vyučující, Katedra trestního práva, PF UP v Olomouci
 305. Magda Faltová: ředitelka, Sdružení pro integraci a migraci
 306. Lucie Trlifajová: Antropoložka, Sociologický ústav AV ČR / Centrum pro společenské otázky SPOT
 307. Karel Čada: Sociolog, VŠE v Praze a FSV UL
 308. Lenka Španihelová: Sociální pracovnice 
 309. Natálie Dřínovská: studentka, Právnická fakulta MU
 310. Tereza Krátká: studentka, Právnická fakulta MU
 311. Jan Venclík: Student PF UK, publicista
 312. Tereza Bártová: studentka, Centre for Human Rights and Legal Pluralism,  McGill University
 313. Pavel Mooz: student, Právnická fakulta MU
 314. Terézia Lazarová: studentka, Právnická fakulta MU
 315. Jana Bedaňová: studentka, Právnická fakulta UK; překladatelka
 316. Prokop Maršík: student, Právnická fakulta MU
 317. Barbora Chaloupková: studentka, Právnická fakulta MU
 318. Sára Aiblová: studentka, Právnická fakulta MU
 319. Štěpán Janků: student, Právnická fakulta MU
 320. Šimon Kania: student, Právnická fakulta MU
 321. Pavlína Janíčková: studentka, Právnická fakulta MU
 322. Karolina Michková: studentka, Právnická fakulta MU
 323. Andrea Prägerová: Studentka, Právnická fakulta MU
 324. Michal Motrinec: Student, Právnická fakulta MU
 325. Marie Poppeová: studentka, Právnická fakulta MU
 326. Michal Kovalčík: student, Právnická fakulta MU a FSS MU
 327. Sarah Ouředníčková: studentka, Právnická fakulta MU
 328. Vojtěch Krajíček: student, Právnická fakulta MU
 329. Pavlína Vážanová: student, Právnická fakulta MU
 330. Štěpán Paulík: Student Právnická fakulta MU, DJ
 331. Kristýna Šulková: studentka, Právnická fakulta UP
 332. Matěj Slavík: Student, Právnická fakulta UK; Lund University
 333. Daniel Netrval: student, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 334. Vojtěch Mišák: Student, PF UK
 335. Sára Hrubešová: Studentka, Právnická fakulta MU
 336. Karolína Brychtová: Studentka, PF UK
 337. Lukáš Blažej: Student, PF UK
 338. Jakub Sedláček: student, University of Cambridge, Faculty of Law
 339. Patricie Hrubešová: Studentka, Právnická fakulta MU
 340. Tereza Žuffová-Kunčová: Studentka, Právnická fakulta MU
 341. David Dušánek: Student Právnická fakulta MU
 342. Anna Krejčí: studentka, Právnická fakulta MU
 343. Adam Vojtěch: Student, PrF MU
 344. Adéla Marešová: studentka PF UK
 345. *Daniel Staruch: Student, Právnická fakulta MU
 346. *Jakub Hynčica: Student, PrF MU
 347. *Šimon Pepřík: Student, PF UK

 

* Podpis připojen dne 14. 4. 2020 až po zaslání otevřeného dopisu veřejnému ochránci práv (pozn.).


Skupina příslušníků právnické obce    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Skupina příslušníků právnické obce svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...