Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství

Vážený pane prezidente, vládo, poslanci, senátoři,

my ředitelé, učitelé a rodiče dětí z českých škol se na vás obracíme s naléhavou výzvou.

V příštím roce budou dle navrhovaného rozpočtu chybět školství miliardy korun. Dobře rozumíme aktuální ekonomické situaci, ale šetřit na vzdělávání dětí je extrémně krátkozraké a velmi se nám do budoucna vymstí. 

Domníváme se, že v posledních letech školy zvládly extrémní situace (covid, váleční uprchlíci, podpora duševního zdraví dětí i zaměstnanců) a vždy se k nim snažily postavit energicky a s cílem je zvládnout. Plánovaný nedostatečný rozpočet školství na příští rok nás však nutí se hlasitě ozvat.

Nedostatek financí způsobí ve školách:

  • výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol

  • výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zničujícím způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí

  • absolutně nedostatečnou péči o duševní zdraví dětí – přitom více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům

  • obrovskou nejistotu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců

  • bude silně ohrožující pro malé školy

 

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, a zejména jdou proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání.

Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a na jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Žádné z ministerstvem navrhovaných opatření nebylo dopředu konzultováno se zástupci škol ani není opřeno o relevantní data z výzkumů.

Tímto otevřeným dopisem upozorňujeme na reálnou hrozbu drastických zásahů do školství, které zvrátí pozitivní vývoj, jenž ve školách v posledních letech získává na síle a který nastal jednoznačně v souvislosti s tím, že se ředitelé mohli opřít o srozumitelný systém financování a věřili, že školství bude deklarovanou vládní prioritou.  

Ještě není pozdě: ptejme se svých volených zástupců, co udělají pro to, abychom mohli ve školách rozvíjet a vzdělávat sebevědomé mladé lidi v podmínkách srovnatelných s vyspělými evropskými zeměmi. Žádejme o přehodnocení plánovaných kroků proti našim školám, proti jejich pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, proti vašim dětem!

Ve spolupráci se zástupci základních, středních a mateřských škol

Mgr. Petra Mazancová, Mgr. Jan Kuzebauch, Mgr. Lenka Iserová, Mgr. Sofia Hladíková, Mgr. Jana Servusová

výkonný výbor Učitelské platformy, z. s.

K otveřenému dopisu se připojuje Society for All


Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, z. s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, z. s. bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...