OTEVŘENÝ DOPIS VYUČUJÍCÍM A VEDENÍ FA ČVUT TÝKAJÍCÍ SE KOMUNIKACE MEZI PEDAGOGY A STUDENTY BĚHEM ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ

OTEVŘENÝ DOPIS VYUČUJÍCÍM A VEDENÍ FA ČVUT TÝKAJÍCÍ SE KOMUNIKACE MEZI PEDAGOGY A STUDENTY BĚHEM ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ

 

Vážení vyučující,

tento otevřený dopis, týkající se průběhu zkoušek na FA ČVUT, byl sepsán na základě zkušeností z minulých let. Dopis se netýká zkoušek samotných — rádi bychom se vyjádřili k předávání informací, které se jich týkají. Během zkouškového období, jež je samo o sobě pro mnoho z nás náročné, nedopatřením vzniká více stresujících situací, než by bylo nutné. Pokusili jsme se shrnout problémy do následujících bodů:

 

1) Zkouškové termíny jsou vypsány bez ohlášení

Na mnoha ostatních vysokých školách je samozřejmostí, že pedagog vypisující data zkoušek dá vědět všem studentům, kteří se předmětu účastní, že termíny jsou vypsané a je možné se na ně hlásit. Za cenu jedné zprávy tak odpadá mnoho stresu a nepříjemností.

Přidáváme konkrétní zkušenost ze zápisu, kdy se termíny na zkoušku objevily v systému KOS v asi 0:30 a studenti se navzájem v noci začali obvolávat a budit, aby se stihli zapsat, než se termín vyčerpá (termínů byl velký nedostatek).

Další alternativou by mohlo být vypsání všech termínů a zároveň informování o tom, kdy se na ně bude možné zapsat, do nějakého data, aby si student mohl efektivně zkouškové naplánovat. Není pak nutné si přesouvat kolidující termíny, student si navolí zkouškový „rozvrh“ bez kolize. Informace o tom, která zkouška kdy je, by mohla být předána pro přehlednost formou mailu/vyvěšení na web školy. Tento systém není námi vymyšlený —na jiných školách/fakultách funguje. 

 

2) Termínů je nedostatek, vypisují se přes prázdniny nebo kolidují

Je velmi náročné, aby si člověk poskládal zkouškové období tak, aby se z něj nestal druhý ateliérový týden. Zkoušky z paralelních předmětů, jichž je kvůli množství povinných předmětů hodně, se kumulují na stejné dny. Studentům se stalo, že se dostali na první regulérní termín až hluboko v červenci o prázdninách (bez toho, aniž by se opakovaně odhlašovali z předchozích termínů). Tímto chceme apelovat nejen na mezipředmětovou komunikaci, ale také na komunikaci mezi fakultami/univerzitami (to platí nejen pro obor krajinářská architektura — jde o dialog s FSv ČVUT a ČZU).

 

 

3) Zápočty

Stává, že komunikace s vyučujícími předmětů vyžadujících zápočet vázne (teď máme na mysli pohled průběžně pracujícího studenta, který vyvinul úsilí a snahu zápočet získat) — ať už při kontrole odevzdaných úkolů, nebo přímo při zapsání zápočtu (kdy má student vše odevzdáno a odsouhlaseno, pouze čeká na zápočet v systému KOS). Stává se, že zápočet studenti dostanou — někdy i bez zpětné vazby — třeba i po měsíci (v horších případech i po delší době…).

 

 

4) Předtermíny

V minulosti se stávalo, že termíny zkoušek byly vypisovány do ateliérového týdne — prosíme, aby se to nedělo a ateliérový týden byl vyhrazen opravdu jen pro ateliéry. Také prosíme o ohleduplnost a vytvoření jakéhosi ochranného pásma kolem dodělávání architektonických studií (po ateliérovém marathónu bývají studenti unavení).

 

 

Máme za to, že komunikace a předávání informací jsou jeden z nejdůležitějších elementů vztahu mezi studenty a pedagogy. Negativní účinky nefunkční komunikace jsou ve zkouškovém období o mnoho citelnější. Prosíme Vás o změnu — máme za to, že k větší spokojenosti obou stran stačí málo. Moc si vážíme přístupu pedagogů, kteří ke zkouškovému období přistupují systematicky a trpělivě — Vaše práce je pro nás studenty velký přínos. Děkujeme za každou změnu k lepšímu.

 

V Praze dne 12. 12. 2022

 

Kolektiv studentů FA ČVUT


Studenti FA ČVUT    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Studenti FA ČVUT svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...