OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI A RADĚ ČT

Vážený pane předsedo, vážená Rado České televize,

Jakožto koncesionář ČT, tedy člověk, který si platí nestranné a objektivní zpravodajství a žurnalistiku, vyslovuji velké znepokojení nad situací, která vznikla po zvolení nových členů Rady, Ing. Lipovské, Bc. Veselého a Mgr. Matochy. Ty, jak známo, zvolila Sněmovna PČR po hrubém nátlaku poslance Berkovce na členy hnutí ANO 2011 ve sněmovně, který svým dopisem kádroval navrhované kandidáty především podle loajálnosti k ANO a prezidentovi.

Zjevně protiprávní odvolání dozorčí komise a neustálé útoky těchto nových členů na redaktory ČT, považuji za velmi nebezpečné ohrožení nezávislosti ČT a její nestrannosti. Navíc Vaše raketová kariéra, pane Matocho, z nováčka do funkce předsedy Rady, vzbuzuje nejedno podezření, a to i v souvislosti s Vaší minulostí novináře, píšícího pro podnikový tisk Babišova Agrofertu, Lidové noviny.

Poslední kapkou pro mou trpělivost byla zpráva, že jste odmítl poskytnout sdělovacím prostředkům anonymizovaný seznam stížností, které Rada projednávala, a přitom jste jedním dechem jmenoval čtyři redaktory, kteří prý divákům nejvíc vadí. A tak se ptám: Z jakého množství podnětů vychází toto dehonestující sdělení? Kolik občanů se takto vyjádřilo jednou a kolik opakovaně?

Statut člena Rady říká, že členství v Radě je veřejnou funkcí. Každý člen Rady se tedy za svou práci zodpovídá veřejnosti. Tím, že odmítáte transparentně sdělit tyto informace, jednoznačně porušujete tuto zásadu. Veřejnost má právo vědět, kolik lidí a na co si ve skutečnosti stěžuje. Tím, že tuto informaci tajíte a zároveň jste jmenoval ony čtyři redaktory, jste na ně vytvořil nemístný tlak.

Pokud by to skutečně mělo být, jak říkáte, pak chci vědět, na jakém základě je Vaše informace postavena. Pokud to odmítáte zveřejnit, porušujete zásadu o Radě jako veřejné instituci, a je to pouze pokračování mafiánských praktik současné vlády, jejíž jste prodlouženým orgánem. Pak ale svoji funkci nezvládáte a měl byste odstoupit.

Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k práci některých redaktorů ČT. Pan Wollner a paní Fridrichová se svými týmy jsou jedněmi z největších profesionálů české investigativní žurnalistiky a svoji práci dělají skutečně skvěle a nestranně. Sleduji jejich pořady velmi bedlivě už mnoho let, proto si mohu takovéto hodnocení dovolit. To, že se nejvíce věnují kauzám kolem premiéra a prezidenta je bohužel dáno tím, že jak premiér, tak prezident a jejich okolí jsou největším problémem této země. Jsem si jist, že kdyby se jednalo o jiné osoby, nepochybně by svoji pozornost věnovali jim.

Česká televize má zároveň vynikající redaktory zpravodajství. Budu jmenovat jen pana Železného, neboť právě jeho se pokoušíte zostudit.

A ještě pár slov k mistru interview, panu Václavu Moravcovi, kterého rovněž zmiňujete. Úkolem novináře je  získat od respondenta co nejvíc co nejpravdivějších informací. To pan Moravec umí na světové úrovni. Není proto divu, že čeští provinční politici, kteří Vás do Vaší funkce instalovali, se bojí k němu jít a odpovídat. Kdyby nelhali a měli čisté svědomí, mohou se proti němu směle posadit a vést s ním rozhovor rovného s rovným. To ale nemohou, protože na něho nemají.

Úmyslně zmiňuji jen ty čtyři, které jste se svým výrokem pokusil očernit, aniž byste svoje tvrzení podložil fakty, což je typická metoda podnikového tisku Agrofertu, pro který jste psal, či ještě píšete. V České televizi pracuje samozřejmě mnohem více špičkových profesionálů. Na ty ale podle všeho přijde řada při následných čistkách, až se Vám, jak zřejmě doufáte, podaří ČT rozložit a přizpůsobit obrazu svému.

Jak se to dělá, se snažila předvést na přelomu let 1999 a 2000 jakási Bobošíková, která musela z ČT po čtrnácti dnech s ostudou vypadnout, a která jednoznačně stojí i za současnou likvidační kampaní. Pevně doufám, že je odsouzena si tuto ostudu po dvaceti letech zopakovat.

Berte prosím, tento můj otevřený dopis jednak jako pokus daňového poplatníka a koncesionáře ČT dovolat se svého práva na informace a požadované údaje zveřejněte, a jednak je můj dopis podporou Vámi ostouzených redaktorů jako vyvážení "velkého množství stížností". Zároveň vyzvu veřejnost, aby tento podpis podpořila podpisy, abychom po Vašem zveřejnění požadované statistiky mohli posoudit, které hlasy převažují.

Jelikož se blíží vánoční svátky, chtělo by se popřát Vám a celé Radě jejich klidné prožití. Mám s tím ale problém. Vánoce jsou svátky lidí dobré vůle. Tu vy ale, dle všeho, nemáte.

Jiří Karásek, daňový poplatník a televizní koncesionář

 

Podpořte, prosím tento dopis, pokud s ním souhlasíte. Nevěřím totiž, že kritika ČT převažuje nad jejím pozitivním hodnocením. Děkuji, Jiří Karásek


Jiří Karásek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jiří Karásek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...