Otevřený dopis ministryni Janě Maláčové ohledně doporučeného postupu MPSV pro poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo doporučený postup č. 11/2020 pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020.

V tomto doporučení je stanoveno, že poskytování sociálně aktivizační služby nelze provádět u osob starších 50 let.  

Pokud si stejně jako my myslíte, že aktuální postup MPSV je (nejenom) pro lidi s duševním onemocněním diskriminační a může výrazně zhoršit jejich sociální izolaci a zdravotní stav, podpořte níže uvedený otevřený dopis výkonného ředitele Fokusu Praha Jana Sobotky adresovaný ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové.

Děkujeme za podporu. 

................

25. května 2020, Praha    

Vážená paní ministryně,  

jako poskytovatel sociálních služeb a zástupce sdružení poskytovatelů (Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví – AKS) reaguji na materiál MPSV – Doporučený postup č. 11/2020 - pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020.

Obávám se, že dodržení DP MPSV v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním může výrazně zhoršit jejich sociální izolaci a zdravotní stav. Navíc, zvláště u osob nad 50 let, může mít neposkytnutí sociální služby až diskriminační charakter.

Naše sociální služby pro lidi s duševním onemocněním již od počátku nouzového stavu stojí, společně se službami zdravotními, tzv. v první linii a dodržují relativně přísná hygienická a bezpečnostní opatření (ochranné pomůcky, dezinfekce, zajištění kontinuity služby pomocí dělení pracovních týmů, atd.).

Od počátku opatření nouzového stavu důsledně vyhodnocujeme rizika pro klienty i pracovníky. Denně se rozhodujeme, jak intervence a služby poskytovat, aby nedošlo k šíření nákazy, ale nehoršila se sociální a zdravotní situace klienta.

Někteří naši klienti jsou reálně ohroženi sociální izolací, chudobou, stigmatizací a z nich vyplývajícími akutními stavy, sebepoškozováním, sebevraždou.  

V tomto kontextu Vám pokládám následující otázky:    

1. Z jakého důvodu DP MPSV neumožňuje poskytovat sociální služby lidem nad 50 let věku, když veškerá občanská vybavenost (kina, nákupní centra, atd.) je lidem dostupná bez omezení věku?    

2. Může být věková hranice pro poskytování sociální služby diskriminační k lidem nad 50 let? Pokud ne, jak máme v konkrétních službách klientům vysvětlit, proč jim služba nemůže být poskytnuta?      

Předem Vám děkuji za odpovědi a čas jim věnovaný.          

V úctě                                                                                                                 

Mgr. Jan Sobotka                                                                           

Fokus Praha, z.ú.                                                                                                       


Mgr. Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Mgr. Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...