Otevřený dopis ministrovi vnitra - nebojme se Rady Evropy!

Vážený pane ministře vnitra,  

s velkým zklamáním, gradujícím do nevěřícího úžasu, jsme si přečetli, že byl prezident naší republiky Radou Evropy nazván islamofobem, a dokonce bylo vyzýváno k jeho kriminalizaci. Rovněž komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks vyjádřil zklamání nad "důvěryhodnými zprávami" o nevyhovujících životních podmínkách v zařízení českého ministerstva vnitra Bělá-Jezová, šířené Annou Šabatovou. Vyzval české úřady, aby "rychle a rozhodně" životní podmínky žadatelů o azyl zlepšily. A dodal: „Jakékoli urážky a znevažující zacházení s rodinami (žadatelů) a s dětmi musejí být okamžitě postihovány, aby se neopakovaly. S nynější uprchlickou vlnou je třeba se vyrovnat podle evropských a mezinárodní standardů lidských práv, které vylučují kriminalizaci neřízené migrace a věznění migrantů.“

Již delší dobu velmi nelibě vnímáme, jak se různé organizace hrubě vměšují do záležitostí ČR a někteří naši vládní činitelé s poddanským komplexem jim ustupují.

Prosíme Vás, abyste vydal vymezující stanovisko k této Radě, která se hrubě vměšuje do vnitřních záležitostí našeho státu.

Davové šílenství kolem uprchlické krize nás vážně znepokojuje a nechceme, abychom dopadli jako ti občané Německa, kteří se proti kolonizaci uprchlíky bouří. Chceme mít hranice, které nás skutečně chrání a řízenou migraci, kdy my sami budeme vybírat z těch, co k nám míří.

Volili jsme naše zastupitele a právní stát, od kterého čekáme nejen formální ochranu našich hranic, ale skutečnou obranu hranic, včetně obrany našich civilizačních hodnot, ze kterých nemíníme ustupovat.

Rozhodně nesouhlasíme s nátlakem Rady Evropy, či jiných organizací, které nemají právo se vměšovat do vnitřních věcí našeho státu a poroučet našim politikům a občanům, či si nárokovat další a další represivní opatření ve prospěch minorit, omezení svobody slova atd.

Jsme znechuceni tím, že obrana národa, ctění tradic a snaha o zachování národní identity je nyní nazývána pejorativně islamofobií a to, za co bojovali naši národní buditelé a předkové, je hrubě pošlapáváno a zesměšňováno.

Věříme, že naše obavy pochopíte a že se k nátlaku Rady Evropy jasně vymezíte.    

 

Za hnutí Naštvané matky

Eva Hrindová


Eva Hrindová    Kontaktujte autora petice