Otevření hranic bez následné karantény

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za otevření hranic České republiky v květnu 2020.

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra vnitra Jana Hamáčka a ostatní kompetentní osoby o znovu otevření vnějších hranic České republiky bez nutnosti následného pobytu ve 14 denní karanténě při vycestování delším než 24 hodin a i pro jiné důvody než nutné záležitosti jako jsou návštěva lékaře nebo péče o rodinu. Toto otevření hranic požadujeme minimálně pro účely návštěvy dalších států Evropské Unie, které dle dostupných statistik nevykazují horší situaci z hlediska pandemie COVID-19 než sama Česká republika.

Jak jistě víte, neexistuje žádná evidence o zvýšeném riziku nákazy virem COVID-19 při překročení státní hranice. Z hlediska možnosti šírení virové nákazy není rozdíl mezi cestou v rámci českých měst nebo měst evropských. Když uvážíme modelovou situaci občana města Praha, který bude cestovat za A do Brna, za B do Vídně nebo za C na nákup do hypermarketu v Praze, vystavuje se vždy stejnému riziku nákazy, které není schopný nijak ovlivnit.

Další důvod, který podporuje naší žádost, jsou výjimky umožňující vycestování do zahraničí v odůvodněných případech na dobru kratší než 24 hodin bez důvodu následné 14 denní karantény, jakožto i práci tzv. "pendlerů", kteří pracují v záchranných sborech, zdravotnictví, oborech kritické infrastruktury a dalších. Toto rozdělování je diskriminující pro další pendlery, kteří nepracují v daných oborech, ale z hlediska možnosti nákazy se vystavují stejnému riziku. Neexistují totiž žádné důkazy, které by prokazovaly zvýženou možnost nákazy "pendlera" pracujícího například jako účetní v Německé firmě oproti hasiči nebo zdravotní sestře pracující ve stejném městě v Německu.

Poslední důvod je i z hlediska rekreace, kde neexistuje jediný důvod, proč by dovolená v přímořské destinaci v rámci EU měla být rizikovější oproti dovolené na Máchově jezeře v rámci České republiky, když do obou destinací můžeme cestovat soukromým automobilem prakticky bez kontaktu s cizími lidmi. V obou případech se totiž vystavujeme zvýšené možnosti kontaktu s dalšími lidmi v cílové destinaci a z hlediska rizikovosti přenosu virového onemocnění COVID-19 nehraje roli, zda se potkáme s českoku obsluhou stánku s občerstvením na břehu jezera, nebo s chorvatským prodejcem zmrzliny na promenádě.

Z výše uvedených důvodů žádáme o znovu uvolnění pohybu přes hranice minimálně v rámci dalších států Evropské Unie.


Antonín Vostrý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Antonín Vostrý svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...