Omluva ruskému národu, ruskému lidu a prezidentu Putinovi

Omlouváme se co nejupřímněji a nejvroucněji celému ruskému národu, ruskému lidu, Ruské federaci a PANU PREZIDENTOVI Vladimíru Putinovi za tu současnou přechodnou, zaprodanou vlastizrádnou českou vládu, za kterou se hluboce stydíme a opovrhujeme jí.

Zneuctila a pošpinila opravdové nefalešné přátelství mezi našimi národy! Není to vůbec vláda ČESKÉHO NÁRODA, již to ani nepředstírají! V současnosti si nesmírně vážíme pouze českého pana prezidenta – Miloše Zemana. Omlouváme se i za všechny ty polistopadové kolaborantské vlády, které nás zavlekly do područí a protektorátu Evropské unie řízené a ovládané zločinnými USA, které nás zavlekly do pařátů zločinného paktu NATO, které se podílely a podílejí na falšování a přepisování dějin a historie.

Věříme, že již dozrává doba, kdy budou všichni ti zaprodaní vlastizrádci, velezrádci a jejich přisluhovači, kteří nejenže rozbili a zničili svobodnou a prosperující Československou socialistickou republiku, ale též chtěli i navždy přerušit a zničit naše přátelství a spolupráci s bratrským ruským národem, po zásluze odsouzeni a hlavně co nejpřísněji spravedlivě potrestáni.

Pravda se nedá zničit ani usilovnými zoufalými pokusy o falšování a přepisování dějin. Pravda je totiž věčná. Zrovna tak láska k blízkému národu, víra a přesvědčení se nedá zakázat, ani zničit vyrváním ze srdce nebo vyhnat z hlavy! V našich srdcích a paměti proto i nadále zůstává pevně zakořeněna láska a vděk k ruskému národu a jeho lidu.

Stejně tak se ale nedá lidem nakázat a vnutit „láska a přátelství“ k jinému národu, či národům, víra a přesvědčení, a to ani pod pohrůžkou pro tento účel záměrně vytvořených zákonů zaprodané vlastizrádné vlády, nedá se vnutit ani demonstrativním okázalým zastrašováním a harašením zbraní jiného – prý nyní nám spojeneckého státu, dokonce na našem vlastním území (viz tzv. dragounské jízdy  několika kusů zastaralé vojenské techniky americké armády)!!

Jsme proti fašistickým teroristickým USA, jsme proti zločinecké militantní organizaci NATO, jsme proti EU, která nás dobrovolně, bez naší možnosti aktivně se bránit se zbraní v ruce, zabijí a chce zahubit islamizací!

Jsme, byli jsme a vždy budeme na straně velkého ruského národa, Ruské federace jako Vaši věrní spojenci a přátelé. Jsme přece všichni SLOVANÉ!

Prosím, přijměte naši omluvu.

(omlouvám se já, moji synové a jejich synové)

Mgr. Petr Michalů, Čech, který prozatím žije v emigraci ve Španělsku, ale chce se natrvalo usadit v Rusku, protože obdiv, úctu, vděk, vlastenectví a hrdost cítí ze srdce k Rusku.


Běžní občané ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Běžní občané ČR svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...