Omezení přístupu ke zbraním

My, níže podepsaní

studenti Univerzity Karlovy a další z řad široké veřejnosti,

vzhledem k nedávným tragickým událostem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, se tímto obracíme na vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České republiky, a vyzýváme je, aby všemi dostupnými právními i praktickými nástroji v maximální možné míře omezili přístup ke zbraním pro všechny fyzické a právnické osoby tak, aby bylo zajištěna bezpečnost všech občanů České republiky před podobnými událostmi v budoucnu. Zejména žádáme, aby byly ukončeny další případné debaty ohledně držení zbraní na ústavní úrovni a aby byla přijata dostatečná opatření v oblasti držení zbraní, jež zamezí obdobné tragédii v budoucnu.

Zejména žádáme přijetí dostatečných opatření zajišťujících nejen teoreticky, ale zejména prakticky, aby se střelné zbraně nedostaly do rukou nepovolaných osob, dále, aby držení dlouhých a jiných obdobných typů střelných zbraní bylo do maximální možné míry omezeno, a nakonec, aby případné výjimky ze zákazu držení střelných zbraní byly zavedeny pouze v odůvodněných případech a za stanovení přísných podmínek a kontrolních mechanismů tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech obyvatel České republiky.

Domníváme se, že vzhledem k závažnosti a k okolnostem střelby na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy jsou vznesené požadavky zcela legitimní, neboť dle našeho názoru by ve vyspělé společnosti, za níž považujeme i Českou republiku, mělo být držení zbraní s výjimkou ozbrojených bezpečnostních složek postaveno mimo zákon, neboť se domníváme, že držení zbraně zcela jistě není právem, nýbrž výsadou, jež by měla být udělována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Za všechny podepsané, studenti Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.


Daniel Dvoriak, student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Daniel Dvoriak, student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...