Proti výškovým stavbám v Olomouci

K rukám primátora Statutárního města Olomouce pana Martina Novotného

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme změnu znění připravovaného návrhu Územního plánu statutárního města Olomouce, resp. těch jeho pasáží, které v budoucnu v našem městě připouštějí vznik dalších výškových staveb.
Dále žádáme, aby kompetentní výkonné orgány Magistrátu města Olomouce zaujaly jednoznačně NEGATIVNÍ stanovisko k právě probíhajícím řízením i ke všem dalším fázím projektů, které by s objemem výškové stavby pracovaly. Aktuálně máme na mysli především připravovanou věžovou stavbu v lokalitě Šantovka mezi ulicemi Kosmonautů, Wittgensteinovou a Šantovou. Jsme přesvědčeni, že výškové stavby nenahraditelně poškozují panorama města, o čemž svědčí neblahá zkušenost s již stojícími objekty na třídě Kosmonautů a v ulici Jeremenkově. Panorama historického města je veřejnou hodnotou, která si zaslouží mimořádnou péči a ochranu, a je nanejvýš nepřípustné ji „privatizovat“ pro potřeby úzké skupiny majitelů a uživatelů výškových staveb.

Děkujeme.

Petiční výbor:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Mgr. Martina Mertová
Mgr. Jakub Potůček
Mgr. Alexandr Jeništa

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Mgr. Jakub Potůček

http://www.schnapka.ic.cz/olomouc1.jpghttp://www.schnapka.ic.cz/olomouc2.jpghttp://www.schnapka.ic.cz/olomouc3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Z příloh k návrhu Územního plánu Olomouce překreslil R. Švácha

 


 

 


Za krásnou Olomouc    Kontaktujte autora petice