Odsuzujeme Klausovu i dřívější Schwarzenbergovu amnestii

My níže podepsaní odsuzujeme současnou Klausovu amnestii a předchozí se Schwarzenbergem jako kancléřem na hradě připravenou Havlovu amnestii a vyjadřujeme nesouhlas s tím, že prezident dává znovu přednost právům zločinců před právy jejich obětí a vyhýbá se práci, kterou by představovalo případné individuální přezkoumání případných sporných dlouho se táhnoucích případů. Podporujeme také prohlášení unie státních zástupců následujícího znění:

Podle judikatury ESLP může v odůvodněných případech porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě vést ke zmírnění trestu, finančnímu odškodnění či v extrémním případě až k upuštění od uložení trestní sankce. Vždy je však třeba zkoumat konkrétní okolnosti případu, jeho složitost, rozsah, jakož i případné obstrukční jednání obviněného, popř. obžalovaného. Tyto okolnosti však v rámci paušální amnestie nemohou být jakkoliv zohledněny. Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky zastavit trestní stíhání navíc v těchto věcech zmařilo možnost poškozených dosáhnout náhrady škody v trestním řízení, ačkoliv nepřiměřená délka řízení nemůže být podle ESLP důvodem k upuštění od povinnosti nahradit škodu způsobenou trestným činem.

Jakkoliv je rozhodnutí o zastavení trestního stíhání omezeno na trestné činy s horní sazbou do 10 let, je nutno si uvědomit, že do této kategorie spadají i ty nejzávažnější hospodářské a majetkové zločiny, u kterých byla způsobena škoda v řádech desítek milionů, resp. miliard korun. Vyšetření a soudní projednání takových trestných činů je vzhledem k jejich obsáhlosti podstatně časově náročnější než v případě řady přísněji trestných zločinů, typicky např. vražd.

Zároveň vyjadřujeme zděšení z kandidatury Karla Schwarzenberga na úřad prezidenta republiky a obáváme se, že bude v Klausem a Havlem započaté praxi, které sám v druhém případě asistoval, pokračovat. Děsí nás také to, že Klausovu amnestii Karel Schwarzenberg nejdříve pochválil a až teprve poté se prý informoval o jejím obsahu a svou pochvalu vzal zpět. Nevíme jestli opět byl v polospánku nebo se jen přizpůsobil náladě veřejnosti, ale obojí považujeme u člověka, který chce zastávat nejvyšší úřad za naprosto skandální a nepřípustné.

Upozorňujeme, že do trestní sazby 10ti let se vlezou i takové činy jako je např. znásilnění dítěte.