ODMÍTÁME VZNIK CHOVANCOVA „MINISTERSTVA PRAVDY“

 Motto: „Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz.“ (David Hume)

  My, níže podepsaní, protestujeme proti zrodu tzv. „ministerstva pravdy“ při Chovancově vládním úřadu a tento krok směrem k orwellovskému totalitnímu státu důrazně odmítáme.

  Vznik útvaru pro boj proti dezinformacím, jak zní oficiální název tohoto orgánu, je bezprecedentním opatřením, jaké nemá v naší moderní historii obdoby. Jde o náhubek k umlčení hlasatelů rozličných názorů, které jsou současnému establishmentu nepohodlné a nebezpečné. Ty bývají již dnes zhusta nálepkovány zpravidla jako tzv. „(pro)ruská propaganda“ a jejich nositelé obvykle cejchováni jako „kremelští agenti“. Vytvoření útvaru, jenž má s domnělými dezinformacemi údajné ruské propagandy bojovat, znamená otevřený nástup omezování svobody slova, cenzurování a fízlovského udávání v duchu nejbytostnějších totalitních tradic. S produkcí všudypřítomné dezinformační propagandy nejhrubšího zrna to přitom ani nehne, neboť ta poběží v mainstreamových médiích na plné obrátky dál.

  Vznik „ministerstva pravdy“ směřuje k nastolení obludné totality 21. století, v níž bude povolena opět jen jediná oficiální pravda, zatímco stoupenci „závadných“ názorů budou umlčováni a proskribováni. Proto zrod „ministerstva pravdy“ důrazně odmítáme a ostře odsuzujeme.


Jiří Weiss    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jiří Weiss, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...