PETICE INTERNÍCH A EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ NDM VE VĚCI PRONÁJMU DIVADELNÍHO KLUBU A BARU DIVADLA „12“

My, níže podepsaní, chceme tímto vyslovit veškerou svou podporu paní Kateřině Vidomské v její snaze o získání pronájmu Divadelního klubu a baru „Ve dvanáctce“.

 

Z dostupných informací víme, že ve výběrovém řízení na veškeré bufetové, kavárenské
a klubové prostory Divadla Jiřího Myrona zvítězil jediný účastník, který měl zájem o všechny tyto prostory dohromady. Toto řešení se nám jeví vůči specifikům divadelního provozu jako poněkud nešťastné a prosíme tímto vedení NDM o opětovné zvážení zájmu paní Kateřiny Vidomské provozovat Divadelní klub, bar „Ve dvanáctce“, případně dle jejích preferencí také klub „Medúza“.

 

Paní Vidomská svým působením nejdříve v „Rádio klubu“ a nyní krátkodobě také „Ve dvanáctce“ (čímž NDM zároveň pomohla překlenout období během rekonstrukce do výsledku výběrového řízení) dokázala nás všechny jednoznačně přesvědčit, že je právě tou kompetentní osobou, schopnou poskytnout nám, divadelníkům, jedinečné zázemí. Setkali jsme se u ní vždy s ochotou a vstřícností vůči našim požadavkům a je pro nás člověkem, který dokáže svým přístupem, aby se toto prostředí stalo přesně tím, co od něj očekáváme, kde se budeme dobře cítit a kam budeme rádi a často chodit.

 

Věříme, že vám - vedení NDM nebude tento náš názor lhostejný a bude k němu přihlédnuto. Děkujeme!

 

S úctou


Jaro Rusnák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaro Rusnák svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...