Nesouhlas s politizací reprezentativního obrazu Gymnázia Jiřího Wolkera

Vážený pane řediteli, Ing. Michale Šmucre, 

jsem absolventem Gymnázia Jiřího Wolkera. Ačkoliv můžu své středoškolské studium jen stěží hodnotit jako vzorné, vzpomínám na ty časy s radostí a s určitou zdravou mírou hrdosti, že to bylo právě Prostějovské “básnikovo” gymnázium, kde jsem mohl studovat. I proto stále aktivity gymnázia sleduji a fandím mu. O to více mě zarazilo, když jsem spatřil fotografii pana Tomio Okamury jako čestného hosta 120. výročí založení školy. Vlastně, nejen, že jsem byl daným momentem zaražen, byl jsem zcela šokován. A to tím, na jaké dno je možné takto historicky význačné gymnázium stáhnout. 

Stranou nechám Vaši osobní aktivitu v rámci politického hnutí SPD, které bylo mimochodem ve výroční správě MVČR pro rok 2019 označené za hrozbu šířící strach, dezinformace a lži. Účast a ještě vyzdvihnutí pana Tomio Okamury na tak význačné akci školy se mi zdá nejen nemístné, ale přímo zvrhlé a grotestkně absurdní. Jelikož jsem z mladší generace, použiji slovo fail - a to po stránce morální, hodnotové, vzdělávací a obecně společenské. Tomio Okamura by neměl být rozhodně kladen jako předobraz studentům i obecně společnosti. Tento člověl byl několikrát usvědčen ze lži, populismu, demagogie a šíření nepravd. Pokud Vy osobně máte potřebu obklopovat se takovýmito lidmi, je to Vaše věc. Avšak pokud jako ředitel gymnázia konáte tak, jak jste konal v rámci oslav 120. výročí, děláte z věci soukromé věc veřejnou. Reprezentujete danou školskou instituci se vším všudy.

Proto jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis/petici, neboť s celou situací (ale již i s kontinuálním obrazem GJW, který vytváříte) nesouhlasím. Jsem z toho smutný, naštvaný a zklamaný.

Žádám Vás, abyste veřejně vysvětlil důvody, které Vás vedly k pozvání pana Okamury (historka s absolventem dědečkem může být dojemná, ale jistě se v Prostějově i v rámci dalších koutů České Republiky najdou příběhy celých rodin a jejich generací, které na gymnáziu absolvovaly). Osobně se domnívám, že došlo k porušení nejen výše zmíněných hodnot, ale také k základnímu pravidlu vzdělávacího systému a zákona a to tedy ke ztrátě apolitické pozice (viz § 32 školského zákona).

Samozřejmě jsem si vědom účasti dalších hostů, mezi kterými se z mého pohledu pohybovala další pochybná jména, předseda SPD je pro mě však již za hranicí únosnosti.

Otázka, zda-li se takto má prezentovat gymnázium, míří i ke zřizovateli školy. 

Zakončím tento dopis prosbou. V rámci Gymnázia Jiřího Wolkera se děje spousta skvělých věcí a projektů. Pracuje zde celá řada skvělých učitelů a máte šikovné studenty i absolventy. Konáním výše zmíněným však celý tento obraz poskvrňujete a devalvujete. Prosím nedělejte to. 

S pozdravem

Mgr. et MgA. David Bartoš

 

PS: Pokud by někdo zastával podobný názor jako já, připojte podpis. 


David Bartoš    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Bartoš svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...