Nesmí se to opakovat

Výzva k zásadnímu zpřísnění pravidel držení střelných zbraní

My, níže podepsaní, vyjadřujeme hluboký smutek nad nedávnou tragédií, ke které došlo v Klánovickém lese, Hostouni a na Filozofické fakultě UK. Cítíme zároveň naléhavou potřebu dalším podobným neštěstím zabránit. Z toho důvodu požadujeme zásadně zpřísnit pravidla držení střelných zbraní v České republice.

Prosincová masová vražda byla provedena legálně drženými střelnými zbraněmi. To není překvapivé, protože dostupnost zbrojního průkazu a střelných zbraní včetně těch útočných je v České republice až neuvěřitelně snadná. Empirické důkazy proti rozšířenému vlastnictví střelných zbraní jsou přitom zřejmé. Četné studie dlouhodobě prokazují přímý vztah mezi zvýšenou dostupností střelných zbraní a vyšší mírou incidentů souvisejících s těmito zbraněmi (včetně sebevražd). Tyto důkazy podtrhují nevyhnutelnost zpřísnění současných předpisů o střelných zbraních za účelem lepší ochrany naší společnosti.

Tragické události z prosince 2023 ukázaly, že současná legislativa je nevyhovující, jelikož snadno umožňuje, aby jedinec legálně drženými zbraněmi během několika málo minut zmařil životy velkého množství lidí a mnohonásobně většímu množství lidí způsobil dlouhodobou psychickou újmu. Při zachování stávající legislativy nebo jen jejím mírném zpřísnění je pravděpodobné, že budeme zažívat děsivé události znovu. Jednostranný důraz na bezpečnostní opatření (například na instalaci bezpečnostních rámů) místo prevence bude mít dlouhodobý negativní dopad na společnost, z níž se vytratí důvěra a základní pocit bezpečí.

Jsme přesvědčeni, že politická rozhodnutí, která se týkají veřejné bezpečnosti, musí být založena na odborných a racionálních argumentech. Žádáme proto, aby veškeré přijaté legislativní kroky ohledně vlastnictví zbraní a s tím souvisejících věcí byly založeny na nestranném pohledu vycházejícím z odborné analýzy, a nikoliv na dojmech, ba dokonce partikulárních zájmech. Požadujeme proto následující:

  1. Legislativně zásadně ztížit dostupnost zbraní a rovněž zajistit snížení stávajícího počtu zbraní ve volném držení, například po vzoru Velké Británie (Firearms Amendment Act 1997) a Austrálie (1996 National Firearms Agreement).
  2. Výrazně snížit hranici pro možnost trvalého odebrání zbraní a zbrojního průkazu (například v souvislosti se zvýšenou konzumací alkoholu, léků a drog, přestupky proti veřejnému pořádku, nenávistným chováním na sociálních sítích apod.).

Nesmí se to opakovat!

Kontaktní osoby
doc. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.

Podepsaní (v abecedním pořadí)
Mgr. René Andrejs, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.
prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Tomáš Bojda, Ph.D.
doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Filipová
prof. Ivan Foletti, MA
doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
Anna Hájková, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Mgr. Marie Heřmanová, Ph. D.
Zora Hesová, M.A., Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
doc. Jiří Janák, Th.D.
doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Jan Komárek, D.Phil.
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Mgr. Jan Mašek, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
PhDr. Soňa Nováková, CSc. MA
Mgr. Andrej Novik
doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Mgr. Adéla Rádková, Ph.D.
Eva Rubínová, PhD.
Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
Mgr. Péter Szabó, Ph.D.
Mgr. Karel Šima, Ph.D.
Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Ing. František Štampach, Ph.D.
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.
Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Chromý bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...