NESLYŠÍCÍ ŘEDITEL

CHCEME NESLYŠÍCÍHO ODBORNÍKA NA POZICI ŘEDITELE ŠKOL PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V HOLEČKOVĚ ULICI

Signatáři této petice podporují Neslyšící odborníky Mgr. Petra Vysučka a Bc. Davida Jordu, kteří se přihlásili do konkurzu na pozici ředitele školy pro sluchově postižené.

Konkurz se konal 20. 6. 2012. Do konkurzu se přihlásilo 5 kandidátů. Komise (ve které nebyl zastoupen žádný neslyšící) doporučila na přední místa slyšící kandidáty ze stávajícího vedení této školy. Domníváme se, že neslyšící kandidáti, kteří se v konkurzu umístili dále, by byly pro rozvoj školy mnohem vhodnějšími kandidáty.

Oba neslyšící kandidáti, kteří se do konkurzu hlásili nás přesvědčili o svých kvalitách a kompetencích vést školu. Oba jsou vysokoškolsky vzdělaní, oba pracující v oboru školství již řadu let. Jeden z kandidátů působil řadu let na akademické půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy jako lingvista Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v oblasti českého znakového jazyka,  má organizační a manažerské schopnosti, které zúročuje více jak 12 let jako ředitel dvou organizací: neziskové organizace Pevnost – české centrum znakového jazyka, o.s. a Institutu Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s.; druhý z kandidátů je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oboru Speciální pedagogika, pracuje jako zástupce ředitele Střední školy pro sluchově postižené – obor Asistent zubního technika.

Oba tito kandidáti si v současné době rozšiřují znalosti dalším studiem na vysoké škole. Oba jsou vhodnými adepty na post ředitele školy pro sluchově postižené, protože oba splňují nejen legislativní podmínky; mají vysokoškolské vzdělání, potřebnou praxi v oboru školství a řízení, ale především mají jednu obrovskou výhodu proti případným slyšícím kandidátům – ovládají mateřský jazyk neslyšících – český znakový jazyk, z vlastní intenzivní zkušenosti chápou vzdělávací potřeby žáků se sluchovým postižením a jejich kulturu a z také díky tomu je mohou úspěšně realizovat přímo ve škole. Oba kandidáti svou prací již dokázali, že jsou odborně, pedagogicky i organizačně velmi schopní, zvládnou efektivně komunikovat jak se slyšícími i neslyšícími kolegy, pracovními partnery, institucemi i rodiči. Oba tito kandidáti dokázali, že úspěšně mohou pracovat na vedoucích pozicích ve vzdělávání a navíc jedinečně mohou působit na své žáky a studenty jako identifikační vzor, vzorem jazyka, identity, úspěšné mezikulturní komunikace se slyším světem a inspirací kulturního dědictví samotných Neslyšících.

Oba tito kandidáti jsou schopni zajistit, že se všem žákům a studentům se sluchovým postižením dostane rovného přístupu ke vzdělávání bez komunikačních bariér, že žáci i studenti se sluchovým postižením budou vzděláváni bilingválně i bikulturně a především, že tyto proklamace nezůstanou jen „na papíře“, ale že se budou aktivně přenášet i do praxe nejen v podobě ŠVP, ale především i do lavic a před tabule.

Neslyšící odborník jako ředitel školy je zárukou, že povede děti se sluchovým postižením správným směrem, tak aby každý z žáků mohl dosáhnout svého osobního maxima. Neslyšící ředitel odborník bude zárukou toho, že se ve škole opravdu realizují ty nejmodernější vzdělávací koncepce, postupy a metody vzdělávání sluchově postižených a že bude spolupracovat jak se slyšícími tak i neslyšícími českými i zahraničními odborníky a institucemi specializujícími se na danou problematiku.  Oba kandidáti se dále vzdělávaní na VŠ a oběma kandidátům byl nabídnut profesionální mentoring  a podpora od ředitele jedné z nejúspěšnějších škol pro sluchově postižené v ČR.

V tuto dobu máme možnost udělat první krok pro to, aby se vzdělávání pro sluchově postižené udělalo první významný krok k opuštění „o nás bez nás“ dosavadního přístupu. V roce 1988 se stal po týdenních studentských protestech rektorem Gallaudetovy univerzity poprvé neslyšící odborník a dokázal, že pod jeho vedením univerzita vzkvétala a v současné době dále prosperuje pod vedením dalších rektorů se sluchovým postižením.

Podporujeme koncepci návrhu rozvoje školy obou kandidátů, tak jak jsou uvedeny zde
http://neslysici-reditel.webnode.cz/kdo-se-hlasil-na-reditele-/koncepty-a-curriculum-vitae/

a zde http://neslysici-reditel.webnode.cz/kdo-se-hlasil-na-reditele-/bc-david-jorda-koncepce-cv/

Podpisem Této petice přidávám svůj hlas pro podporu těchto Neslyšících kandidátů v při rozhodování o budoucím řediteli škol pro sluchově postižené v Holečkově ulici, protože tito kandidáti jsou z přihlášených kandidátů nejvíce schopni opravdu naplnit právo žáků se sluchovým postižením na rovný přístup ke vzdělávání.

Více na http://neslysici-reditel.webnode.cz/

Děkujeme za Váš hlas,


Za Organizační tým

Mgr. Pavla Bognerová, nedoslýchavá pedagožka a tlumočnice ČZJ na SŠ pro SP - obor Asistent zubního technika v Praze 5 - Radlicích
Mgr. Tomáš Bogner, neslyšící pedagog na ZŠ pro SP v Praze - Radlicích, moderátor Zpráv pro neslyšící v České televizi
Jan Wirth, student 2. ročníku oboru CNES na FF UK