„Nechceme výstavbu polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha13“

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,


my, níže podepsaní občané MČ Praha 13, zásadně nesouhlasíme s navrhovanou výstavbou 
Polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha 13, na pozemcích s parcelními čísly 2131/733 a 
2131/734, které budou přiléhat ke stávajícímu Obchodnímu centru OC Lužiny. Zamýšlená 
stavba negativně a trvale ovlivní kvalitu bydlení především občanům žijících v bezprostřední 
blízkosti, a to v ulicích Brdičkova, Amforová, Píškova, Archeologická, Podpěrova, Zázvorkova 
a Bronzová. Výstavba také způsobí velký pokles cen nemovitostí v okolí stavby.


Soukromí obyvatel ve stávajících panelových domech  bude velmi hrubě narušeno, a 
to vzhledem k těsné blízkosti zamýšlených staveb a  vzhledem k jejich velikosti. Již 
v současnosti je v této oblasti vysoká kumulace staveb a vybudování 5 nových budov, 
převyšujících stávající domy, umocní stísněnost, zastíní je, omezí osobní prostor obyvatel a 
zcela znemožní výhled. Nechceme mít celé dny zatažené žaluzie, abychom uchránili své 
soukromí, a nechceme se dívat přímo do oken jiným rodinám!


Po dokončení rekonstrukce OC Lužiny a v případě vybudování nového administrativně-
obytného komplexu se rapidně zvýší provoz a také nároky na parkování v lokalitě. Nové 
rodiny budou chtít zaparkovat své další vozy, pro které nebudou mít zakoupená/určená 
místa v rámci parkování v objektech. Zákazníci i hosté budou také využívat stávající parkovací 
místa - což povede k velkým problémům s parkováním pro místní obyvatele.


Vjezd do vyšších pater garáží je zamýšlen z ul. Brdičkova na úrovní domů č.p. 1914 a 1915. 
Tato ulice je velmi úzká, v některých jejich částech projede pouze jeden automobil. Povrch 
příjezdové silnice počínaje ul. Archeologická a dále Brdičkova je nekvalitní a další provoz 
situaci zhorší. Není možné obsloužit další dopravu, která by zde měla vzniknout.


Stavba ovlivní nejen obyvatele v těsné blízkosti, ale i ty ze sousedních sídlišť. Lužiny jsou mj. 
záchytným bodem pro parkování obyvatel z okolních vesnic ve Středočeském kraji, protože 
se zde nachází parkoviště (přímo u metra B). Toto je problém již v současnosti – jsou tak 
ztížené podmínky pro parkování místních obyvatel. Po výstavbě naroste počet přijíždějících 
vozidel, která nebudou mít kde zaparkovat a situaci vyřeší zaparkováním u jiných stanic 
metra (Luka, Hůrka) a v přilehlých ulicích. Přitíží se také městské hromadné dopravě, která už 
je nyní především ve špičce vytížená.


V okolí plánovaných Polyfunkčních budov se nachází  několik základních a mateřských škol. 
Mnoho školáků dochází do škol pěšky a zvýšený provoz v této oblasti pro ně bude 
nebezpečný.


Během celé výstavby po dobu několika let se kriticky zvýší hluk a znečištění. Přestože jsou 
v Oznámení záměru pro výstavbu Polyfunkčních budov – Centrum Lužiny Praha 13 stanovené 
maximální hodnoty pro hlučnost a doba, kdy můžou být hlučné práce prováděny, jakýkoliv 
zvýšený hluk bude mít kritický dopad na zdraví a psychiku místních obyvatel. Pro současnou 
rekonstrukci OC Lužiny byly také stanoveny podmínky pro provádění hlučných prací (07:00-
21:00). Předložená studie hlukových poměrů z výstavby předpokládala však pracovní dobu 
od 08:00. Tyto časy nejsou naprosto dodržovány a je rušen noční klid. Dodavatelé stavby 
opakovaně vykonávají hlučné práce i před šestou hodinou ranní či po 23:00! V případě 
zamýšlené výstavby to nebude jiné.


Jihozápadní město bylo v minulosti navrženo tak, aby bylo nejzelenější částí Prahy, a chceme, 
aby to tak zůstalo.


Vážený pane starosto a vážení zastupitelé, důvodů proti vzniku Polyfunkčních domů –
Centrum Lužiny Praha 13 je více než dost. Několikaletá výstavba a následný chod budov
zásadně ovlivní psychiku a zdraví všech obyvatel, kteří bydlí v přímé blízkosti zamýšlené
stavby. Celý záměr však bude mít negativní dopad nejen na obyvatele na Lužinách, ale i
vzdálenějších sídlištích.  Z výše uvedených důvodů odmítáme tuto výstavbu a požadujeme,
aby byl její záměr zamítnut.


Děkujeme.


Jakub Vaverka    Kontaktujte autora petice