Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti

Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, odst. c  

Obracíme se na starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5 s požadavkem na zajištění dostatečné kapacity v prvních ročnících základních škol v oblasti Košíř a Motola.

Jsme velmi znepokojeni informací uveřejněné na webových stránkách ZŠ Nepomucká i ZŠ Weberova, že v případě počtu uchazečů, který převýší kapacitu tříd prvního ročníku, proběhne o školní místa losování. 

Městská část Praha 5 má dle školského zákona (§158) povinnost pro dítě rezidenta zajistit základní vzdělávání na území své samosprávy. Odmítáme skutečnost, že rodiče předškolních dětí jsou tímto nuceni za vedení naší Městské části tuto zodpovědnost převzít a improvizovaně hledat pro své děti náhradní školu mimo naši spádovou oblast. Chceme, aby košířské děti chodily do školy v přirozeném prostředí své domovské čtvrti a v prostředí svých vlastních sociálních vazeb. Rodiče nemají přijímat roli profesionálních kurýrů a denně vozit děti do školy mimo území naší městské části. 

Z veřejně dostupných informací lze zjistit, že Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů, sídlící v budově bývalé ZŠ Plzeňská, tuto budovu plně kapacitně nevyužívá. Proto odmítáme jakékoliv nedůstojné řešení v podobě umístění našich dětí do improvizovaných a dočasných prostor (kontejnerová škola apod.) Je nepřijatelné, aby obec své školské objekty pronajímala soukromým školám a následně k zajištění potřeb veřejného vzdělávání sáhla k řešení, které neodpovídá standardům školství ve 21. století. 

Proto:

  1. žádáme starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5, aby zajistili dostatečné kapacity v prvních ročnících základních škol v oblasti Košíř a Motola v příštím školním roce;
  2. dále žádáme paní starostku Renátu Zajíčkovou, aby jako radní pro školství MČ Praha 5 a majitelka výše zmíněné soukromé školy zjednala v této věci nápravu uvolněním potřebné kapacity v budově býv. ZŠ Plzeňská,
  3. žádáme starostku MČ Prahy 5 i všechny členy Zastupitelstva MČ Prahy 5, aby za účelem projednání naší petice v brzké době svolali mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, neboť řešení nesnese odkladu. 

My, níže podepsaní občané MČ Praha 5 se svým podpisem připojujeme k požadavkům petice Nechceme vozit děti přes půl Prahy. Petici stvrzujeme svými podpisy. 


Michal Kočandrle; Petra Volfová; Pavel Podlipný; Adéla Horská; Alena Janďourková; Aneta Bílková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Michal Kočandrle; Petra Volfová; Pavel Podlipný; Adéla Horská; Alena Janďourková; Aneta Bílková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...