NECHCEME V BENÁTKÁCH NAFTALEN

Městskému zastupitelstvu Města Benátky nad Jizerou, státní správě a samosprávě Středočeského kraje, Ministerstvu životního prostředí ČRPETICE "NECHCEME V BENÁTKÁCH NAFTALEN"


My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou záměru "Výroba porézních kotoučů" v areálu společnosti Carborundum Electrite a. s. v Benátkách nad Jizerou.

Záměr počítá s instalací nové technologie výroby brusných kotoučů s použitím naftalenu do stávajícího areálu společnosti.

 

Naftalen je potenciálně karcinogenní látkou, která má také řadu dalších negativních účinků na lidské zdraví (např. může způsobit změny v krevním obrazu, poškodit játra a ledviny, u těhotných matek poškodit plod). Uvažovaný záměr se nachází v zátopové oblasti řeky Jizery a nebezpečí úniku naftalenu do vodního prostředí je tudíž reálné. Je vysoce toxický pro vodní organismy a také výbušný. Obáváme se proto případné havárie, ať už v závodu nebo při přepravě a manipulaci s ním.

V Benátkách nad Jizerou dne 27. 8. 2012

 

Petiční výbor:

Jan Vitoušek, Na Burse 609, 294 71 Benátky n. Jiz. – je oprávněn jednat jménem petičního výboru

Jan Mička, Miroslava Soumara 237, 294 71 Benátky n. Jiz

Lenka Petrlíková Mašková, Platanová 645, 294 71 Benátky n. Jiz.

 

Vyplněné podpisové archy zasílejte na adresu člena petičního výboru Jana Vitouška, který je oprávněn jednat jménem petičního výboru.

Petiční archy nám můžete zasílat i pokud nejsou zcela vyplněny.


Jan Vitoušek    Kontaktujte autora petice