Nesouhlas se záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů v Chomutově pyrolýzou (částečným spálením)

My níže podepsaní:

1. nesouhlasíme s postupem rady města Chomutova, která pronajala pozemky v Pražské ulici investiční skupině ADI za účelem vybudování provozů na zkapalňování směsných odpadních plastů (pyrolýzou o teplotě 400-420 °C), při jejichž provozu dochází ke spálení části objemu materiálu (až 15%) a jedná se tedy o spalovnu v přestrojení.

2. požadujeme od rady města Chomutova vysvětlení, proč investiční skupině ADI tyto pozemky pronajala bez projednání záměru v příslušných komisích za účasti opozice a proč o záměru nediskutovala s veřejností, zejména s obyvateli bezprostředního okolí?

3. nesouhlasíme s umístěním záměru v sousedství rodinných domů a evropsky významné lokality Pražská pole!

4. vyzýváme radu města Chomutova, aby důsledně požadovala posuzovat uvažovaný záměr plně ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na autorizované posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, na řešení ochrany ovzduší, na řešení zdravotní nezávadností a rizik nakládání s výstupním materiálem, neboť po stránce technologie téměř identický záměr stejné investiční skupiny ADI „Výroba minerálního oleje Šternberk“ byl posuzován MŽP ve zjišťovacím řízení v roce 2017 se závěrem: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Zákres zamýšleného umístění technologie mezi obcemi Chomutov, Údlice a Droužkovice:

Spalovna_ADI_umisteni.gif 

Fotografie ze dne 27. 3. 2019, kdy došlo k požáru zkušebního provozu této technologie skupiny ADI, který byl umístěn v areálu teplárny ACTHERM v Chomutově. Požár tehdy hasily čtyři hasičské jednotky několik hodin:
ADI_požár.jpg


David Palán (spolek ochrany přírody Ústecké šrouby z.s., zastupitel města za PRO Chomutov)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Palán (spolek ochrany přírody Ústecké šrouby z.s., zastupitel města za PRO Chomutov) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...