Nechceme další změnu územního plánu a odmítáme aby na místě, kde je dnes pole u svitavského Schindlerova Háje, stála další skladová a hospodářská budova.

Jsme proti změně územního plánu, který chce změnit dnešní pole v klidové oblasti Svitav - na západní straně u ulice Pražská hned vedle cesty vedoucí do Schindlerova Háje na pozemek k hospodářské a skladové činnosti. Toto území je místem častých procházek Svitavanů, vede tudy cesta k Schindlerově Háji, k Rosničce. S průmyslovou zónou a jejím rozvojem se počítá na východě města, kde je nově vybudovaný obchvat. Pokud budou na Pražské další sklady, zvýší se průjezd nákladní dopravy městem a hlavně vznikne precedens k další výstavbě v okolí Schindlerova Háje zcela na druhé straně od dnes vybudovaného obchvatu a průmyslové zóny. Tím se bude  opět zvyšovat průjezd nákladních automobilů po ulici Pražská a středem města. Lepším místem pro sklady jsou pozemky u obchvatu, kde se vylučuje průjezd středem města. Navíc bychom rádi zachovali klidový charakter  oblasti, kam dnes chodí řada z nás na výlety. pláneklokality.jpgfotografie_pozemku.jpgNa fotografii je vidět začátek cesty k Schindlerově Háji, ke které na fotografii zpředu a zprava přiléhá pole, které by po změně územního plánu sloužilo jako plocha pro skladovou a výrobní činnost. S tím nesuhlasíme. 


Jiří Šoupal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Šoupal bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši adresu nezveřejníme na internetu.

Vaše poštovní směrovací číslo nezveřejníme na internetu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Jiří Šoupal, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...