"...nechť jsou jedno jako my..." Jan 17,11

PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ


 

 Vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle Kristova evangelia. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z různých důvodů (včetně nejprve falešně nacionálního a poté komunistického přepisování dějin) se tento mariánský sloup stal pro některé křesťany, hlásící se k reformační tradici, symbolem poroby a ponížení a beru vážně toto vnímání.

 Proto zde prohlašuji, že mariánský sloup nechápu rozhodně jako symbol nadvlády katolíků či katolicismu nad ostatními křesťany. Lituji všech křivd a bezpráví, které byly v průběhu dějin učiněny na nekatolických křesťanech v době husitských válek a protireformace, a zároveň prohlašuji, že necítím nenávist pro křivdy, způsobené katolíkům v době husitských válek, reformace a první republiky.

 Pevně věřím, že Bůh Otec, který nás se sebou usmířil v Ježíši Kristu (2 Kor 5,19; Ef 2,16), a jediný zná přesně všechny minulé události, si nepřeje nic jiného, než naše usmíření a společnou cestu vpřed, nakolik je to nyní možné. A věřím, že stejně tak Ježíš Kristus, který se za nás, a za naši jednotu a usmíření u Otce neustále přimlouvá (J 17), touží po usmíření křesťanů v českých zemích.

Toto prohlášení vnímám jako krok, kterým chci přispět k většímu porozumění mezi křesťany v naší zemi a jako krok na cestě smíření a odpuštění.

 svetlo_ve_tme.jpg


Antonín M. Příkaský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Antonín M. Příkaský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...