Ne zastavění náměstí OSN

 Touto peticí žádáme, aby byla zachována stávající rozloha parku na veřejném prostranství náměstí OSN. Jsme proti plánované zástavbě centrálního náměstí Prahy 9 dalšími obchodně-administrativními či bytovými komplexy.
Současně požadujeme veřejnou diskuzi s občany i s odborníky o konečné podobě nám. OSN.

 

osn1.jpg

Odůvodnění: Zastavění zelené odpočinkové plochy je v rozporu s potřebami obyvatel. Praha 9 citelně postrádá centrální veřejný prostor, přičemž jediný vhodný prostor, který má všechny předpoklady se tímto prostorem stát je právě náměstí OSN. Nyní je park na náměstí OSN ohrožen zastavěním dalšími obchodně administrativními a bytovými komplexy. Což je v jasném rozporu se zájmem a potřebami občanů Prahy 9, ale i s konceptem Územního plánu z roku 2009, podle kterého má náměstí OSN plnit funkci „lokálního centra“. Dalším důvodem, který mluví proti zastavění je zatížení náměstí OSN smogem z automobilové dopravy, které zeleň na náměstí alespoň částečně kompenzuje. Pokud by se měly uskutečnit plány developerů, tyto zdraví škodlivé a nepříznivé podmínky by se ještě zhoršily.

 

Přispějte k zachování zeleného náměstí OSN svým podpisem

 

Petiční výbor ve složení: JUDr. Jitka Němcová (Prouzova 2, P9), Jan Halík (Prouzova 6, P9), Josef Rauvolf (Pod Krocínkou 22, P9)

 

Další informace:

http://www.krocanos.cz/2017/05/29/ne-zastaveni-namesti-osn/

 

https://www.facebook.com/Krocan-110030909061527/

 


Dana Balcarová    Kontaktujte autora petice