Navrácení bývalého strážníka Jiřího Laštovky zpět do služby

*Podpis je platný až ve chvíli, kdy je potvrzený odkaz zaslaný na Váš email! Pokud email nepřišel, zkontrolujte složku SPAM a Hromadné

*1.000 podpisů dosaženo za pět hodin existence petice!! Dekujeme!!

***Zvládneme nasbírat  10.000 podpisů, aby to vedení MpPraha nesmetlo ze stolu rovnou? Pokud podepíšete, sdílejte prosím tuto petici, kde jenom můžete. Tento člověk zachránil život a teď máme šanci mu pomoci alespoň takto.*

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za důkladném prošetření celého incidentu a případné navrácení bývalého strážníka Jiřího Laštovky zpět do služby Městské policie Praha

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vedení Městské policie hlavního města Praha(dále pouze „MpPraha“) o navrácení bývalého strážníka Jiřího Laštovky zpět do služby Obvodního ředitelství Praha 13 na ulici Lýskova čp. 1593.

Video z místa incidentu na pražských Řepích:

 

„... jedno diskreditační video stačí na zničení života člověka, který život zachránil ...“ uvedl ve svém prohlášení na svém facebookovém profilu pan RNDr. Jiří Hynek, jenž je český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru - přesněji vedoucí Stálé delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro průmysl a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

 

Jakožto běžní občané České republiky stojíme po zhlédnutí výše vloženého videa z incidentu na pražských Řepích, dne 02.04.2020, jednoznačně na straně bývalého strážníka výše zmíněného a to z důvodů toho, že autorka videa Tereza Smažinková poskytla veřejnosti k dipozici pouze část videa vytrženého z celého kontextu tak, aby úmyslně poškodila výše zmíněného strážníka, nikoliv sama sebe. Celý incident tak není nikde k dispozici ke zhlédnutí a z tohoto důvodu nesouhlasíme s následky, které vedení MpPraha vyvodilo vůči zasahujícím strážníkům na místě v pražských Řepích. Hlídka MpPraha byla na místo incidentu přivolána kvůli skupince čtyř lidí, které měli sundané roušky v době nouzového stavu a kvůli tomu tak riskovala své zdraví před nakažením viru COVID-19.

 

Kamery zasahujících strážníků byly při tomto incidentu bohužel vypnuté a žádná městská kamera v okolí, dle slov kolegů od strážníka výše zmíněného, incident nezaznamenala. Vedení MpPraha tak mělo při posouzení následků stejný záznam, který je možné vidět ve videu výše vloženém. Na svém oficiálním facebookovém profilu MpPraha uvedla spolu s videem následující větu - „Přestože zatím nevíme, co se přesně na místě odehrálo, již z prezentované části videa je zřejmé, že se náš strážník choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem, což je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí.“ 

MpPraha se omlouvá, aniž by věděla, co se přesně na místě odehrálo, a strážníka Jiřího Laštovku téměř ihned „donutila k rozvázání výpovědi dohodou" kvůli tomu, aby si časem mohl podat žádost o zaměstnání k MpPraha znovu. Jenže to však musí poté schválit ředitel MpPraha a v tom bude dle slov problém. Nelíbí se nám, že MpPraha jednala tak, aniž by k němu projevila nějaký respekt za to, co pro MpPraha za 25 let dokázal a jak dobré jméno jí v minulosti udělal - uvedeno níže v textu.

Jakožto níže podepsaný občan společně s Unií bezpečnostních složek považujeme toto vyjádření za zcela neprofesionální a nepřiměřené, protože uvedeným vyjádřením vedení MpPraha naprosto popřelo některá ustanovení Listiny základních práv a svobod a jednoznačně tímto popírá i presumpci neviny dotyčného strážníka.

Zastáváme tak názor, že učinit takovéto rozhodnutí a vyjádřit se tak striktně a jednoznačně, jak stojí v prvotním vyjádření MpPraha, dává zcela jasný signál veřejnosti, že stačí dát stížnost na chování strážníka nebo policisty a jeho nadřízení ho okamžitě potrestají, aniž by nejprve prověřili, co se na místě skutečně stalo. 

Chápeme, že vedení MpPraha bylo pod mediálním tlakem, ale bylo by skvělé, kdyby se vedení MpPraha také někdy postavilo za své strážníky, kteří denně riskují své životy a zvlášťě u tech, kteří u ní pracují tak dlouho dobu!

Vedení MpPraha by také mělo přihlédnout k tomu, že bývalý strážník Jiří Laštovka pracoval u MpPraha celkem 25 let a během této doby zachránil spolu s kolegou Ivanem Fryčem lidský život mladé ženě, která se z důvodu nešťastné lásky chtěla otrávit léky. Za tuto zásluhu byl oceněn v roce 2017 přímo od ředitele MpPraha Eduardem Šusterem medailí I. stupně. Přihlédnout by také mělo k tomu, že strážník Jiří Laštovka byl před pár měsíci u případu na Zličíně, kde měla žena se žloutenkou plivnout strážníkovi výše zmíněnému do oka. Ten teď musí docházet do Nemocnice Na Bulovce kvůli nutným kontrolám a obavám o své zdraví! Strážník Jiří Laštovka nemohl také v den tohoto incidentu vědět, jestli Tereza Smažinková nemá býti umístěná v domácí karanténě kvůli nákaze COVID-19. Strážník Jiří Laštovka pro Aktuálně.cz uvedl, že byl zákrok původně mířen na rameno kvůli tomu, aby měl od slečny dostatečný odstup a chtěl si tak chránit své zdraví, které denně riskuje v terénu hlavního města. - uvedeno v textu níže 

 

Je však nutné podotknout, že nesouhlasíme ani s fyzickým napadením, které strážník Jiří Laštovka vyvodil v důsledku jednání proti Tereze Smažinkové, kdy ji dle krátkého záznamu autorky uhodil dlaní přes obličej tak, že spadla na zem. Chápeme, že se v tu chvíli jednalo o selhání a napadený dívky, proto požadujeme trest, avšak úplně jiný, než vedení MpPraha udělilo. Bylo by však dobré, aby vedení MpPraha i občané také přihlédli k aktuálnímu stavu nouze, který je vyhlášený na území České republiky. Strážníci a policisté společně s dalšími složkami IZS jsou denně vystaveni daleko větší zátěži, a to jak fyzické, tak psychické, a jednání, které na místě ze situace náhle vyvodí nemusí být totožné s jednáním, které by proběhlo v „běžné situaci bez stavu nouze“. 

FB_IMG_1586402903448.jpg

Z neuvedených zdrojů se nám také podařilo zjistit, že se "napadená slečna po skončení incidentu strážníkovi omluvila za své chování a strážník se také omluvil jí za ono šťouchnutí, které je na videu. Nechápeme ale, proč slečna zveřejnila toto video a už vůbec, proč až v neděli?!"

Server Aktuálně.cz veřejnil rozhovor s bývalým strážníkem:

"Já jsem ho odstrčil, protože byl pod vlivem alkoholu a měl roušku pod bradou," vysvětlil, že se tím chtěl chránit. Dotyčná dívka se k němu následně měla přibližovat, provokovat ho a se sexuálním podtextem ho urážet. Laštovka se fyzicky ohradil.

"Nebyla to facka, byl to úder do ramene, abych ji od sebe odstrčil. Pořád ke mně lezla. Nevím, co tím sledovala. Už jsem na ni neměl nervy," vysvětluje.

Ze záznamu se ale zdá, že Laštovka úder vedl ve výšce dívčiny tváře. Stejně tak je slyšet zvuk typický pro facku, bývalý strážník si ale trvá na svém. "Já vám říkám, jak to je. Podívejte se, má brýle. Kdybych jí dal facku, tak si myslím, že bych jí ty brýle poškodil. Anebo by se za tu tvář držela," vysvětluje Laštovka, který službu u pražské městské policie začal v roce 1995."

 

Z tohoto důvodu žádáme vedení MpPraha o důkladné znovuprošetření celého incidentu a případné zmírnění trestu a následků, které bývalý strážník Jiří Laštovka, a zároveň padesátiletý otec čtyř dětí, od vedení MpPraha obdržel pod údajným nátlakem na podepsání výpovědi z jeho strany. Žádáme tímto také vedení MpPraha o nahrazení výpovědi ze služby udělením napomenutí nebo určité finanční sankce jako dostatečný a konečný trest pro strážníka Jiřího Laštovku v důsledku kompenzace svých skvělých činů, které za 25 let u MpPraha vykonal.

 

Celé vyjádření RNDr. Jiřího Hynka k incidentu:

„Natočené video hojně kolovalo na sociálních sítích a veskrze mělo za cíl diskreditovat zasahujícího strážníka. Mě osobně by se také nelíbilo, kdyby nějaký neznámý člověk s rouškou na půl žerdi se ke mě tlačil do těsné vzdálenosti tak, jak to udělala "slečna". Na jednu stranu se chce, aby se příslušníci ozbrojených sborů starali o naši bezpečnost bez ohledu na zdravotní rizika, která jim hrozí. A že toho u různých fetek, bezdomovců, kriminálníků hrozí nemálo. Na druhou stranu jedno diskreditační video stačí na zničení života člověka, který život zachránil. Budou v této atmosféře policisté a strážníci nadále riskovat své zdraví a svůj život ve chvílích, kdy je budeme potřebovat?“

Děkujeme.

 


Ondřej Souček    Kontaktujte autora petice