Na podporu Wannieck Gallery

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

„Za zachování prostor Wannieck Gallery pro prezentaci především současného výtvarného umění“

 

Adresáti:

Jižní centrum Brno, a.s.

Zvonařka 5

602 00 Brno

 

Odbor kultury Magistrátu města Brna

Dominikánské náměstí 3

601 67 Brno

 

My, níže podepsaní občané města Brna i jiných měst a obcí ČR, prostřednictvím této petice vyjadřujeme svůj nesouhlas s plánovaným uzavřením Wannieck Gallery. Žádáme vedení společnosti Jižní centrum Brno, a.s. a spolu s ním i politickou reprezentaci města Brna o zachování těchto prostor pro prezentaci především současného umění. Wannieck Gallery představuje nejen z architektonického hlediska pozoruhodný výstavní objekt. Je největší brněnskou galerií současného umění, soudobí umělci zde dostávají možnost vystavovat své práce a vést tak otevřený dialog s publikem. Zároveň Wannieck Gallery vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek českého umění 80. a 90. let 20. století, řadí se tak k nejvýznamnějším galerijním institucím v ČR a hraje i důležitou roli v oblasti kulturního života města Brna. Krom výstav výtvarného umění se v galerii odehrávají také koncerty nebo dobročinné akce. Požadujeme, aby objekt plnil tyto funkce i nadále. Slib „důstojného využití“ prostor galerie nepředstavuje s ohledem na postoj města k současnému umění dostatečnou záruku.

 

Předem děkujeme.

 

Studenti Semináře dějin umění FF MU                                                       Dne 24. 2. 2013 v Brně


Barbora Svobodová    Kontaktujte autora petice