Moravská televize - sídlo Brno

Vedení České televize se rozhodlo zkrátit finanční prostředky na stavbu nového studia ČT v Brně. Již nějaký čas ale uvažuje o tom, že Česká televize získá další, v pořadí již třetí, kanál pro své vysílání. My, moravští občané, koncesionáři České televize, jsme nuceni trpět odstavení Moravy a Moravanů (totéž se ale týká i Slezanů) ve vysílání tzv. veřejnoprávní televize na vedlejší kolej. Morava je pro Prahu „východ”, takže dokonce ani při hlášení předpovědí počasí nevíme, zda oním „východem území” je míněna celá Morava, či která její část (nejvýchodnější část Moravy leží na jejím severu) — a to je to nejmenší. Pořady pro Moravany zajímavé jsou vysílány obvykle v časných ranních hodinách, televizní vysílání je nevyvážené v neprospěch Moravanů a Slezanů. Až na vzácné výjimky přírodních katastrof, vážných kriminálních deliktů a pod. ČT vůbec neinformuje o dění v okrajových částech území státu. Česká televize se zkomercionalizovala tak, že svými brakovými pořady může směle konkurovat kterékoli soukromé televizi, existující ne z peněz daňových poplatníků, ale z odvysílané reklamy. Mnohé její pořady, dokonce i pro děti, jsou plné násilí.

Česká televize podle našeho přesvědčení neplní řádně ani svou zpravodajskou, ani společenskou roli. Žádáme proto, aby:

1. finanční prostředky na dostavbu brněnského studia České televize nebyly kráceny

2. nově vybudované brněnské studio ČT se stalo sídlem Moravské televize s vlastním vedením, nezávislým na vedení ČT v Praze, s úplným vlastním programem, spolupracující s dalšími studii ČT (nově MT = Moravské televize) na Moravě

3. kanál plánovaný pro ČT jako její 3. kanál se stal 1. kanálem veřejnoprávní Moravské televize, šířené (DVB-T + DVB-S) po celém území ČR

4. koncesionářské poplatky a příjmy z reklamy byly spravedlivým dílem přiděleny nově vzniklé Moravské televizi


Vladimír Olšanský, Zlín    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vladimír Olšanský, Zlín, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...