Odvolání Ing. Ivany Machovcové, ředitelky SVIŠ ve Valticích

Petice za odvolání Ing. Ivany Machovcové, ředitelky SVIŠ ve Valticích.

Žádáme odvolání ředitelky Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického ve Valticích, Sobotní 116, 691 42.

Zdůvodnění:

 1. Škola pod vedením paní Machovcové dlouhodobě dosahuje špatných vzdělávacích výsledků a situace se rok od roku zhoršuje.
 2. Neúspěšnost studentů u státních maturit v roce 2011 byla téměř 50 %.
 3. Neúspěšnost studentů u státních maturit v roce 2012 již hranici 50% překonala.
 4. Paní ředitelka z velké části nesplnila vizi, kterou předložila při volbě ředitele v roce 2004.
 5. Nová vize školy z konkurzního řízení letos (2012) je téměř identická s tou předchozí.
 6. Škola trpí častými odchody kvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří nemohou snést psychický teror ze strany paní Machovcové, za 8 let jejího působení se jejich počet pohybuje v řádu desítek.
 7. V současné době existuje riziko odchodu až 11 plně kvalifikovaných pedagogů v případě, že paní ředitelka setrvá ve své funkci.
 8. Žáci i pedagogové jsou paní Machovcovou zastrašováni, na škole je bossing (šikana ze strany vedení).
 9. Dlouhodobě není řešena otázka kvalifikace některých nekvalifikovaných zaměstnanců.
 10. Aprobovaní učitelé jsou nuceni učit neaprobovaně některé předměty, když předměty jejich aprobace učí někdo jiný, také neaprobovaný.
 11. Škola nemá řádné technické a učební vybavení.
 12. Neexistuje fond učebnic pro sociálně slabé, který musí existovat ze zákona.
 13. Ředitelka odmítá vzájemnou komunikaci, často se neúčastní porad, při osobním jednání je konfliktní, křičí a není přístupná argumentům.
 14. Porady se konají velmi sporadicky, vesměs pouze před čtvrtletním hodnocením.
 15. Paní Machovcová maří práci kontrolních orgánů.
 16. Paní Machovcová nereaguje na většinu dotačních výzev a škola nečerpá peníze z projektů tak, jak by mohla.
 17. Školní statek neplní funkci vzdělávacího zařízení, ale převážně slouží pro generování zisku, jeho provoz přitom narušuje výuku.
 18. Žáci jsou využívání k polním pracím ve vinici a téměř se nedostanou k odborné praxi ve sklepním hospodářství.
 19. Žáci nevinohradnických oborů také tráví svou praktickou výuku převážně ve vinohradu.
 20. Škola má dlouhodobě špatnou pověst.
 21. Je střetem zájmů, že paní Machovcová, jako ředitelka vinařské školy, je zároveň jednatelkou společnosti Věstonické vinné sklepy, její manžel Ing. Jaroslav Machovec je ředitelem Vinařského fondu ČR, v jehož dozorčí radě je jako předseda pan JUDr. Michal Hašek, hejtman JMK, který je zřizovatelem školy a pan Hašek sám byl předsedou konkurzní komise, jež vybírala ředitele vinařské školy.
 22. Nejbližší spolupracovník paní Machovcové, Ing. Václav Osička, vyhrožuje členům pedagogického sboru fyzickým útokem a ke studentům se chová hrubě a přezíravě. Paní ředitelka v této věci nikdy nic nepodnikla.

Chceme moderní vinařskou školu evropského významu a vynikající úrovně. S paní Machovcovou na pozici ředitelky školy toho nikdy nedosáhneme. Podpořme pedagogy v jejich boji.