Lípy Kosmonosy

Vážený pan

Miroslav Vaněk

starosta města Kosmonosy

Debřská 223

293 06 Kosmonosy

 

Věc: Kácení lip pod kostelem v Kosmonosích

 

 

Vážený pane starosto,                                                              Kosmonosy 24. srpna 2014

 

obracíme se na Vás ohledně hrozby dalšího kácení stromů v historické části Kosmonos. Jde o lípy v aleji mezi zámkem a kostelem Povýšení Sv. Kříže. Město zde plánuje vykácení dvanácti vzrostlých lip, na jejichž místo chce pak vysadit stromky nové.

Město se o stromy nestará, neomlazuje je již mnoho let, a volí nakonec nouzové, radikální řešení. Kmeny lip nemají odstraněné výhonky u země. Ani nově vysazené mladé lipky v této aleji nejsou udržovány, město neopravuje podpěry, nezavlažuje, takže některé již usychají. Hrozí tak, že neudrží vodu a prostranství kolem nich bude vysychat.

Lipová alej je posledním přirozeným místem ve městě. Zeleň před branou zámku byla z větší části odstraněna, firma, která prostranství vydláždila, poničila kořeny původních dvou stromů u sochy Nepomuckého natolik, že usychají. Na jaře zmizela  kaštanová alej ze západní strany zámku. 

Stejně necitlivě město likviduje stromy v zámeckém parku. Letos na podzim zde plánuje vykácet poslední dochovaný smrk.

 

Stromy a zelené plochy patří do kulturního dědictví stejně tak jako budovy. Likvidace vzrostlých stromů činí lidem život ve městě neúnosným. Koruny jsou domovem pro ptáky. Podle slov paní Petříčkové ze správního odboru město plánuje kácení na konec září 2014, v době vegetace, kdy je kácení nepřípustné.

 

Prosíme, abyste od kácení stromů upustili a začali se důsledně věnovat jejich odborné údržbě.

 

Tento dopis považujeme za otevřený.

 

Za podpisy ručí:

 

 

Michal Šimek, Karla Veselého, 536, 293 01 Kosmonosy

 

 

 

 

 

 


Michal Šimek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Šimek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...