KMKGranit

My níže podepsaní občané Sokolovska, konkrétně pak oblasti Horního Slavkova a Krásna, touto peticí žádáme zastupitelstvo obcí Horní Slavkov a Krásno o vyjádření nesouhlasu zastupitelstev s převodem pozemků v jejich katastrálním území na společnost KMK Granit a.s. IČ: 46884556, provozující lom v Krásně, kdy tento krok by měl velmi negativní dopad na místní obyvatelstvo, počínaje zemědělci R. Vansem, V. Nádeníčkem a dalšími, kteří by přišli o velkou část pastvin dobytka a polí, což by mohlo vést až k jejich likvidaci, dále obě výše jmenované obce by tímto krokem náleželi do těžebního prostoru KMK Granit a.s. a tato společnost by rozhodovala o veškeré výstavbě v této lokalitě.Rozšíření dobývacího prostoru KMK Granit přitom není nutné a společnost plánuje s pozemky nakládat až v daleké budoucnosti, vzhledem k finanční náročnosti rozšíření těžby.


Ludvík Štefaník    Kontaktujte autora petice