Žáci SČMSD Klánovice žádají změnu!

My, žáci na střední škole hotelnictví a gastronomie v Klánovicích, touto peticí žádáme změny, které by vedly ke zkvalitnění výuky a zlepšení komunikace vedení školy a některých učitelů k nám žákům. 

Požadujeme následující:

1) Lepší a trpělivější vysvětlování učiva ze strany učitelů

2) Zlepšení komunikace ze strany vedení školy a učitelů vůči žákům

3) Spravedlivé hodnocení písemného a ústního zkoušení, úkolů a jiných školních prací

4) Stanovení spravedlivých a srozumitelných kritérií pro hodnocení školních prací, písemného a ústního zkoušení

5) Vytváření bezpečného klimatu ve škole

6) Vyslyšení a respektování názorů a potřeb žáků 

7) Žádné vyhazování žáků ze třídy, máme právo na vzdělávání a nechceme, aby nám bylo upíráno

8) Chceme rovné podmínky ve výuce, my žáci jsme si rovni

9) Chceme včas znát výsledky hodnocení svých školních prací

10) Nechceme, aby nám učitelé zabavovali náš osobní majetek (např. telefon a jiné)

Po sepsání petice a cílové hranice 40 podpisů dojde k předání České školní inspekci, vedení školy a zřizovateli školy.

"Za svůj názor, protože můžeme."

EDIT ke dni 2.6.2023: Po pouhých dvou dnech se podařilo naplnit cílovou hranici petice, to však ale neznamená, že je sběr podpisů ukončen. Dejme najevo svou nespokojenost se současným stavem věcí a chtějme změny, které nám zlepší studium na střední škole a úspěšně nás dovedou k jeho zakončení! Hranice byla splněna, stížnost byla oficiálně podána přes datovou schránku České školní inspekci. Obsahuje výpovědi žáků, negativní vyjádření školy ke stížnostem a tuto petiční akci. Držme se při sobě a držme se svého názoru! Má to smysl.

skola-budova1.png


Nespokojení žáci SČMSD    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Nespokojení žáci SČMSD svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...