Petice za zákaz tranzitní dopravy v Karmelitské ulici a na Smetanově nábřeží

My níže podepsaní občané a podnikatelé Prahy 1 žádáme město, aby trvale omezilo průjezd pro tranzitní automobilovou dopravu Smetanovým nábřežím a Karmelitskou ulicí. Díky tomu bude možné zrychlit veřejnou hromadnou dopravu, podpořit cílovou dopravu pro rezidenty a zásobování, zvýšit bezpečnost, zlepšit ovzduší v centru Prahy a zlepšit podmínky pro rezidenty Prahy 1.

Proč to chceme?
1. Chceme zlepšit bezpečnost
Prvním problémem, se kterým se každý den v souvislosti s dopravou potýkáme, je zhoršená bezpečnost některých ulic. Klárov, Malá Strana, Smetanovo nábřeží jsou podle údajů Policie ČR místy se zvýšenou frekvencí dopravních nehod s následkem na zdraví osob. Při pohybu v unikátním historickém centru si místní ani návštěvník nemůže v klidu užít krásné historické prostředí, ale musí být neustále ostražitý v obavě před střetem s přebujelu dopravou.
2. Více prostoru pro veřejnou dopravu
Tramvaje jsou intenzivní tranzitní automobilovou dopravou zpomalovány a celkově se tak snižuje jejich efektivita. Méně tranzitní automobilové dopravy současně umožní zkrátit intervaly tramvají, případně doplnit bezbariérová opatření usnadňující pohyb pěšky nebo na kole.
V současné době podle měření Technické správy komunikací projede Karmelitskou ulicí každý den v úseku Hellichova - Malostranské náměstí 4300 vozidel, v opačném směru
Malostranské náměstí - Hellichova pak dokonce 6100 vozidel. Ještě více pod dopravní zátěží trpí pravý vltavský břeh, kde každý den v úseku Kaprova - Smetanovo nábřeží projede 10000 vozidel, v opačném směru pak 10500 vozidel denně (data jsou z r. 2018).
3. Hluk, vysoká prašnost a emise ohrožující zdraví
V ulicích Malé Strany i na pravém břehu řeky je málo zeleně, takže životní prostředí si hůře poradí s nadměrnou produkcí emisí. V úzkých ulicích bez stromů se exhalace drží déle a vysoká prašnost se zde projevuje výrazněji než jinde. Místní obyvatelé přitom před těmito negativními vlivy nemohou uniknout.
4. Nadměrná zátěž domů
Historické domy, které Praze závidí celý svět, jsou denně zatěžovány hustou dopravou, zkoušeny otřesy, na které původně nebyly konstruovány. Takový stav vede k jejich rychlejší degradaci a nutnosti je častěji opravovat. V případě historických domů, jsou opravy řádově nákladnější, což zatěžuje i veřejné rozpočty.
5. Opíráme se o doporučení odborníků
O uzavření nábřeží se debatuje již velmi dlouhou dobu a zklidnění automobilové dopravy v centru města Praze doporučuje komise UNESCO ve své monitorovací zprávě i samo hlavní město ve svém strategickém plánu.

Petiční výbor:

doc. Ing. arch. Jakub Cígler; Malá Strana

Ing. Josef Slánský; Malá Strana

akad. mal. Lenka Helfertová, Nové Město


Petiční výbor: doc. Ing. arch. Jakub Cígler; Ing. Josef Slánský; akad. mal. Lenka Helfertová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petiční výbor: doc. Ing. arch. Jakub Cígler; Ing. Josef Slánský; akad. mal. Lenka Helfertová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 1000 lidí.

Zjistit více...