Ivana Boorová- Bez deti neodídem....

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané České a Slovenské republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby...

 

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Jméno a příjmení, Adresa bydliště

Jméno a příjmení, Adresa bydliště

My, níže podepsaní občané České a Slovenské republiky, prostřednictvím této petice žádáme o prošetření odejmutí dětí manželů Boorových ve Velké Británii a zasazení se o navrácení dětí zpět původní roodině.  Matka dětí Ivana Boorová se žádného trestného činu nedopustila, jejich otce Vladimíra obviněného ze sexuálního zneužívání uznal soud nevinným, přesto jim úřady děti odejmuly a oni byli zbaveni svých rodičovských práv. Celé dva roky nemohli chlapci vyrůstat ve své milující a fungující rodině, s matkou se mohli vídat jen omezeně a pod dozorem. Nyní byli dáni do adopce, což další kontakt matky s dětmi ještě omezí a možná i zcela znemožní.  Paradoxem je , že paní Boorová sama pracuje v britském sociálním systému  a pečuje o staré nemocné lidi , má licenci na péči o děti , a avšak o své vlastní děti pečovat nesmí.

Prosím o řádné prošetření celého případu a také postupu slovenských úřadů, které mohly včas zabránit odebrání a následné adopci dětí a napomoci svěření dětí do péče jejich babičce Eleonóre….

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice . Vrácení synů jejich matce Ivaně Borové.. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

 

Za petiční výbor:

Jméno a příjmení, Adresa bydliště , Mail.

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

Hana Buzková

 

 

Šajdikové Humence 442, Senica

mail: hanabz@centrum.sk

 

Bibiana Prielozna

 

Mukacesvska 7, Presov 08001

mail: bibip@azet.sk

 

Renáta Kašturová

Startovní 4,Ostrava 70030

mail:kaktaner@seznam.cz

 

Bibiána Antalová

 

Meteorova 3,Košice 04012

mail: scarlet2001@azet.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


Renáta kašturová    Kontaktujte autora petice