Petice Gymnázia Ostrov

PETICE

PROTI ZÁMĚRU SNÍŽIT NA OSTROVSKÉM OSMILETÉM GYMNÁZIU POČET PRIM ZE DVOU NA JEDNU

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás se žádostí o podporu petice, která vyjadřuje nesouhlas s návrhem krajského radního pro školství JUDr. Václava Sloupa snížit ve školním roce 2014/2015 počet nově otevřených prvních ročníků osmiletého studia na Gymnáziu Ostrov ze dvou na jeden, a tím do budoucna výrazně omezit počet studijních míst na této škole.

 

Argumenty pro zachování stávajícího stavu jsou tyto:

 

1)       V současné době vykazují všechny třídy ostrovského gymnázia téměř 100% naplněnost (tj. počet dětí ve třídě: 30 a více). Škola si tedy nemůže stěžovat na nedostatek zájmu studentské a rodičovské veřejnosti. Počty přihlášených ke studiu výrazně převyšují počty přijatých.

 

2)       Rozhodnutí omezit počet studentů na gymnáziu je z hlediska demografického vývoje v Ostrově a okolí značně neprozřetelné. Už dnes praskají ostrovské mateřské školky ve švech, mnohé děti musely být z nedostatku míst odmítnuty. Mají tyto děti v budoucnu zbytečně za studiem dojíždět do Karlových Varů, protože v jejich rodném městě pro ně nebude místa?

 

3)       Gymnázium v Ostrově je jedinou logisticky dostupnou destinací pro nadané žáky z horských oblastí a měst, kterými jsou např. Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Pernink, Horní Blatná, Potůčky, Nejdek, Hroznětín a další. Již dnes tvoří žáci z těchto obcí celou jednu pětinu všech ostrovských gymnazistů.

 

4)       I ze samotných Karlových Varů a z obcí jim blízkých dojíždí na gymnázium do Ostrova velký počet studentů. Proč? Protože zde studovat chtějí, a to více než ve městě, kde žijí.

 

5)       Výrazně vyšší počet obyvatel okresu Karlovy Vary zakládá oprávněnost vyššího počtu gymnaziálních studentů v tomto okrese oproti okresům sousedním.  (Okres Karlovy Vary má 117 868 obyvatel což je o 25 311 obyvatel více než okres Cheb a o 26 5867 více obyvatel než okres Sokolov.)

 

6)       Výsledky studentů GO u maturit jsou ve státní, tedy srovnatelné části, jedny z nejlepších v Karlovarském kraji.

7)       Dlouhodobě řada studentů GO vykazuje mimořádné úspěchy ve vědomostních soutěžích a to dokonce na mezinárodních úrovních, je to doklad kvality studentů i vyučujících.

8)       Naši absolventi studují převážně na kvalitních a náročných vysokých školách. Další profesní působení našich studentů bude mít v budoucnu pro Karlovarský kraj, který má nejnižší procento vysokoškoláků v populaci, velký význam.

 

Pokud bude škola umělým a neopodstatněným zásahem krajské byrokracie nucena otevřít pouze jednu primu, v delším časovém horizontu to přinese následující jevy:

 

  • sníží se nabídka volitelných předmětů pro žáky,
  • naruší se konzistence stabilizovaného a kvalifikovaného pedagogického sboru. Škola začne mít provozní těžkosti.
  • v horizontu několika let BUDE OHROŽENA SAMA EXISTENCE GYMNÁZIA OSTROV.

V rušení primy na ostrovském gymnáziu a v útlumu osmiletého studia obecně nenalézáme žádný smysl a přidanou hodnotu. Naopak se domníváme, že tento krok jde proti SVOBODNÉ VOLBĚ VÝBĚRU VZDĚLÁNÍ a OBECNĚ PROTI KVALITĚ ŽIVOTA V REGIONU.

 

 

 


Miloslav Liška    Kontaktujte autora petice