Petice proti rušení praktických škol

aksubil

/ #14

2012-10-15 09:04

Integraci zmiňovaných dětí do běžných základních škol vidím jako obrovský problém. Především romské děti jsou velmi sociálně zaostalé, chybí jim předškolní výchova, neumí komunikovat s ostatními dětmi ve třídě, jsou vulgární, nemají základní návyky, absolutně zanedbávají domácí přípravu, rodiče nedbají upozorňování učitelů na určité problémy, takže nejsou schopny se zařadit mezi ostatní děti a bohužel se mezi těmito i špatně cítí. Problém je pak v takovém kolektivu na obou stranách. Nemluvě o rodičích, kteří si mně pak stěžují, že se učitelka např. v 1. třídě věnuje nejvíce romským dětem (a mají pravdu) a na jejich děti zbývá podstatně méně času. Nemluvě o mnoha dalších problémech, které s danou problematikou souvisí. 10. století se nepodařilo začlenit romské spoluobčany do naší společnosti, mi v základních školách to asi nyní nevytrhneme. Dle mého názoru je jejich mentalita natolik odlišná, že by bylo třeba uvažovat o jiném způsobu jejich vzdělávání a začlenenění do naší společnosti a ne jim poskytovat veškeré úlevy a sociální dávky, na které ostatní občané nedosáhnou.