Petice proti rušení praktických škol

Violet

/ #7 NENENE

2012-10-12 22:49

Učím 20 let, můžu tedy srovnávat. Ve třídách je zhruba stejný počet žáků, ubývá ovšem sumárum vědomostí, které mají děti vstřebat. (Co zvládli žáci 5.ročníku před 15 lety, nezvládají dnes žáci o dva roky starší!) A přesto - v každé třídě běžné základní školy (nemluvím o školách výběrových, soukromých apod.)je několik žáků, kteří učivo nejsou schopni zvládnout v běžné lhůtě a přiměřeném tempu. Začíná začarovaný kruh, ve kterém se učitel snaží dokola vysvětlovat stále stejnou látku (aby bylo možné se v učivu posunout o kousek dopředu) a ve kterém jedny děti brzdí vzdělávání druhých, kteří učivo zvládnou a je možné s nimi pracovat podle časového plánu, který si učitel na začátku školního roku připravil. Důsledky jsou zřejmé - neadekvátní množství pozornosti učitele věnované těm "pomalejším" a nedostatek času na ty, kteří by na tuto pozornost měli zcela jistě také nárok, ale nemají "šanci". Nemluvím o dětech s diagnostikovanou dyslexií apod. Žáci, kteří nemohou učivo ZŠ zvládnout, mívají i výchovné problémy, protože jak jinak vyniknout...? Od kamarádky, která učí na speciální škole, vím, že ty samé děti jsou v jim odpovídajícím kolektivu klidné, snaživé a veselé. Tak proč se místo rušení speciálních škol nedělá propagace systému jejich vzdělávání, návaznost na učňovské obory apod? Je opravdu nutné, aby měla většina budoucí generace maturitu, zatímco dobrých řemeslníků bude jako šafránu? A ještě jedna otázka - co bude s učiteli, kteří dnes na speciálních školách učí? Budou se muset "rekvalifikovat" na učitele ZŠ? A jsou učitelé ze "základek" dostatečně vzděláni ohledně vzdělávacích potřeb a možností dětí se speciálními potřebami? Anebo prostě "stát" oznámí, že jsou
všichni žáci stejně schopní naučit se cizí jazyk, matematiku či zpěv, a vy se, učitelé věčně rebelující, jděte se svým vzděláním a názory klouzat, k tomu vás totiž stát nepotřebuje...??? Nechci se toho dožít!!!