Petice proti pausalizaci romskeho problemu

Občan

/ #80 Proč s touto peticí nemohu souhlasit

2011-12-08 11:19

Tato petice je jednostranná a tudíž s ní nelze souhlasit. Osobně nerozlišuji v životě lidi na bílé a jiné pleti, ale podle toho, jak se chovají. Jiné skupiny obyvatel tohoto státu se nemusely přejmenovat, slovo Cikán není hanlivé, pokud to vyslovující nechce hanlivým učinit a přejmenování na Rom to v žádném případě nespraví. Je to stejné, jako když kdokoli z nás přijede do sousedního státu a tam vidí nápis "Češi nekraďte!". V České republice je více menšin, například Poláci, Němci, Maďaři, Chorvaté, Srbové, Ukrajinci a zejména Slováci, ale i další. Proč se tyto skupiny nebouří? Proč s nimi nejsou žádné problémy? Tvůrci této petice, zamyslete se nad tím. Když si přečtete své dílo, tak se stavíte do role ubližovaných. Ale jak jsou na tom mladé rodiny ve srovnání s vaším etnikem co do pomoci ze strany státu? Chcete důkaz, že český národ není rasistický? Tak se zeptejte na názor například na Vietnamce. Ti jsou vnímáni jako velice pracovitá skupina a rozhodně nepatří do majoritní společnosti. Vezměte si z nich v této záležitosti příklad a začněte řešit problémy vašeho etnika sami bez vyžadování podpory. Vychovejte své děti k poctivosti a pracovitosti. Potlačte mezi sebou agresivitu vůči okolí, protože pouhá základní znalost fyziky vám řekne, že akce vyvolává reakci. Nesvádějte vše na majoritní společnost, která vás ve skutečnosti oproti jiným podporuje a živí. Jiné menšiny by mohly při srovnání s vámi křičet a oprávněně výslovně řvát, že jsou diskriminováni, ale i to se týká majoritní části občanů tohoto státu. Ano je zde rasismus, ale obrácený naruby, kdy menšina má větší výsady než většina. Zahoďtě ty snahy a žijte jako ostatní, nebo chtějte specifikaci vašeho postavení v duchu tradic, tj. nebýt vázáni na trvalá bydliště ale být kočovníky. To není urážka, to je jen připomenutí, jak běžně žijí jiní ve vyspělých státech světa, jsou s tím spokojeni, nikomu nevadí, živí se tím, co umějí, například hudbou, různou výrobou předmětů, nechávají se najímat na sezonní práce a podobně. Znám řadu lidí z vašeho etnika. Někteří jsou i s vysokoškolským vzděláním (všichni jsou naštváni, když jim někdo řekne, že jsou Rómové, protože se považují za Cikány a na to jsou hrdí), mnozí poctivě pracují, ale znám i takové, které bych raději neznal, takové, kteří jsou symbolem pro krádeže, násilí, kteří jsou vulgární. Ale takové najdete v každé společnosti i v té majoritní. Takzvaný "černý Petr" je na vaší straně. Ukažte, že to se soužitím opravdu myslíte vážně.