Petice proti vápencovému lomu na Bouzovsku

Vladimír Vařeka

/ #9

2016-02-18 07:46

Jen pro představu o jaké min. území se jedná

Stručná charakteristika záměru:
Záměrem je těžba nerostných surovin (vysokoprocentní vápence) ve stanoveném DP
Hvozdečko na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch. K ochraně ložiska bylo dne 3. 12. 2002
stanoveno chráněné ložiskové území, definované polygonem o šesti vrcholech s přímými
stranami na ploše 47,4183 ha. S prováděním hornické činnosti je uvažováno v dobývacím
prostoru Hvozdečko, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého dne 3. 6. 2013.