Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky


Nepřihlášený uživatel

/ #38

2015-12-15 11:43

Předlouhá jest řada těch, kteří za svoji vlast a její svobodu život položili. Přesto jejich památka pošlapávána jest, dnešní "elita", hojně podporována akademickou obcí (tedy těch, kteří by snad měli mít vlastní rozum a nebýt jen bezobsažnou hlásnou troubou establishmentu), stejně jako mnohými elitami katolické církve, nectí odkaz jejich. Naše tradice jsou zašlapávány do bahna multikulturně utopického marasmu, který prostupuje napříč Evropou jako zhoubný nádor, na nějž zatím účinného léku není.