Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky

OLDA.II
Nepřihlášený uživatel

/ #4

2015-12-11 09:05

Pan kardinál Dominik Duka podpořil hlavu státu přímluvou za jeho zdraví a moudrost, by jeho skutky byly v souladu se Zákony Božími a se spravedností a pravdou Božího Slova. Jsem pevně přesvědčen, že pan kardinál takto jednal proto, že mu záleží na tom, aby v ČR se respektovala spravedelnost a pravda, která vychází ze základních principů Božího Slova. Jsem hrdý na svého duchovního Božího pastýře za jeho nebojácný postoj a příklad pro věřící lid v ČR. JEHO POSTOJ JEDNOZNAČNĚ UKAZUJE, ŽE JE DOBRÝM DUCHOVNÍM PASTÝŘEM, KTERÝ SJEDNOCUJE VE JMÉNU ZÁKONŮ BOŽÍCH LID ČR. MILOVNÍKŮM OTCE LŽI, KTERÝCH JE V ČR TAKÉ VELMI MNOHO, SE TO NELÍBÍ, ALE DNES POTŘEBUJEME MNOHEM VÍCE NEŽ V MINULOSTI DOBRÉ DUCHOVNÍ PASTÝŘE, KTEŘÍ JSOU V ZÁJMU SPRAVEDLNOSTI A PRAVDY NA ZÁKLADĚ UČENÍ BOŽÍHO SLOVA SCHOPNI ROZLIŠIT DOBRO OD ZLA A NEVÁHAJÍ SMĚLE SE VYSLOVIT PROTI UČENÍ A PRAKTIKÁM Z ŘÍŠE ZLA, KTEROU ŘÍDÍ PŘÍMO OTEC LŽI.