Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka


Nepřihlášený uživatel

/ #12

2015-05-19 18:21

K povinné předškolní docházce. Již nyní je povinná docházka devět let, další čtyři roky maturitního studia a dalších pět let vysokoškolského studia. Dohromady tedy 18 let studia !! Naopak bych zavedl osmiletou povinnou školní docházku, a to tím, že bych ze seznamu předmětů na základních školách odstranil např. pracovní vyučování (žáci většinou ve dvou hodinách uklízejí kolem školy), výtvarnou výchovu, hudební východu a tělesnou výchovu max. 1 hodina týdně. Tyto předměty si může každé dítě dělat ve svém volném čase. Někoho baví hudba, jiného zas výtvarné umění, či sport.

Pokud zavedete do škol tablety, tak rovnou můžete zrušit první třídu, kde se nejmenší učí číst a psát. Sám pracuji spíše na PC a pokud mám něco napsat ručně, už nemám takový pěkný pravopis jako dříve, to mi dá za pravdu asi každý.
"Škola hrou" se dá nahradit jinými způsoby než moderní technologií.

Pan ministr by se měl zamyslet nad kvalitou výuky důležitých předmětů, jak pro život, tak pro budoucí studium, např. cizí jazyky, český jazyk. Co se matematiky týče a její povinné maturity, zde se musí začít od základů, tedy od prvního stupně základní školy, proto bych ji zavedl až za min. devět let.

Vize pana ministra jsou neužitné, pokud se nezmění celý systém školství.