Stop těžbě zlata


Nepřihlášený uživatel

/ #8 O jaké částky se jedná

2013-11-11 12:28

Na území obce Mokrsko proběhly v osmdesátých a devadesátých letech geologické průzkumy, které za zhruba 60 milionů Kč provedla tehdy státní geologická firma. Výsledek průzkumu, čili podrobná mapa naleziště, je tím know-how, které tehdy správně zůstalo v majetku vlastníka nerostů, tedy státu. Dnešní hodnotu tohoto know-how lze vyčíslit. Je to těch 60 milionů Kč z roku 1990, násobených součinem ročních inflačních koeficientů za uplynulých 23 let, čili např. 1,05 umocněno na dvacátou třetí. Výsledek je dnešní hodnota 184 milionů Kč, ale to není vše. Hodnotu totiž dále zvyšuje úspora na nákladech těžby, kterou umožní přesná znalostí hranic ložiska, formy výskytu a průběhu koncentrací v daném ložisku. Souhrnně lze říci, že know-how o ložisku Mokrsko má cenu v řádu stovek milionů korun.

Korupční potenciál určitého obchodu v zemích, kde se korupce dosud toleruje, nebo kde případné stíhání korupce trvá delší dobu, než je doba mezi amnestiemi (jako je Česko), se pohybuje v rozmezí jedné desetiny až jedné poloviny ceny daného obchodu. V případě povolování průzkumu se tedy jedná o částku v řádu sta milionů korun.

Zmíněné stovky milionů byli státní úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí pod vedením pánů Kuby a Chalupy ochotni před několika měsíci věnovat dvěma Kanaďanům se sídlem ve Vancouveru a v Říčanech u Prahy, kteří tu letos v březnu založili s.r.o. s kapitálem 200.000 Kč. Za to povolení měli zaplatit obci Mokrsko 4.000 Kč ročně. Jejich kapitál by ovšem nepokryl ani opravu plotu, pokud by ho někomu při stěhování desítky vrtných souprav porazili. O škodách na vozovkách a životním prostředí nemluvě.

Chyba není u těch Kanaďanů: ti jednali podle toho, co jim české úřady umožňují.

Protože se při povolování průzkumu ložiska soukromé firmě jedná ve skutečnosti o zadávání veřejné zakázky, jejímž předmětem je převod vlastnického práva na know-how o ložisku Mokrsko, došlo už zjevně k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, čili k trestnému činu ve fázi přípravy.

Když občanské sdružení SOPK obě ministerstva na problém upozornilo, nestálo jim za odpověď, protože přece "jednají v souladu s platným horním zákonem." Že ten zákon byl sepsán diletanty v duch totalitním, kteří vůbec nevěděli, co to je a jakou hodnotu v těžařství má know-how, je jedním z četných hříchů našich takzvaných "legislativců".

Ing. Pavel Filka, CSc.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...