Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...


Nepřihlášený uživatel

/ #18

2013-09-30 21:38

Bohužel nikoliv první zcela hloupý nápad lidí z Povodí Labe. Kdy už konečně správa toků v naší zemi opustí dobu betonovou a přiblíží se moderní správě toků praktikované moudřejšími kolegy, jak tomu můžeme býti svědky v Německu, Francii, Dánsku aj.?