Za vaši i naši svobodu

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Za vaši i naši svobodu


Nepřihlášený uživatel

#1

2013-08-27 12:16

To je východní kultura.

Nepřihlášený uživatel

#2

2013-08-27 14:08

Stále jsou na světě místa, kde je svoboda pouze nevyřčeným přáním.

Nepřihlášený uživatel

#3

2013-08-27 14:26

Mé generaci vzala ruská okupace dvacet nejlepších let života, Čechům nejprve statečnost, a postupně i páteř. Čest a morálka vzaly zasvé ve prospěch kariérismu a ideologické lži. S tím se díky noci z 20. na 21. srpna 1968 potýká naše země dodnes. Možná to vyhovuje stále ještě jen asiatskému politickému systému východoevropské země, nikoli však regionu středoevropskému, který v Evropě zakotvil již od času poslednách Přemyslovců, definitivně pak od vlády Karla IV. Stále platí jedno z hesel, které se objevilo na plakátech tehdy v srpnových dnech. Povědomý rudoarmějec v něm trčí ukazovák před sebe se slovy: I ty nechceš skákat, jak se ti píská?! Jiří P. Kříž

Nepřihlášený uživatel

#4

2013-08-27 16:16

Průběh toho srpnového aktu na Rudém náměstí výmluvně svědčí o neměnné kontinuitě v povaze ruské moci: bagatelizovat tuto kontinuitu, jak to činí v rafinované hře na soupeření dávno domluvený tandem Klaus + Zeman, tato faktická druhá ruská ambasáda v zemi, je dnes stejně nebezpečné jako za časů Biĺaka a Indry. Samozřejmě: tak jako mezi Stalinův a Chruščovovův režim nelze klást prosté rovnítko,nelze klást rovnítko ani mezi režim Brežněva a Putina, ale bohužel všechny ty režimy i při všech rozdílech vykazují i jednoho společného jmenovatele, a tím je neměnná totalitní podstata ruské imperiální moci. (Tím větší naši úctu zasluhují ti, kdo proti této podstatě a mlčící mnohamilionové většině, které tato moc vyhovuje, zvedli na Rudém náměstí hlas; ne jen proto, že demonstrovali i za nás, a tudíž se nás to týká víc než kohokoli jiného, ale i proto, že jedině v těchto lidech je naděje na lepší budoucnost největšího státu světa, na takovou budoucnost, v níž by jak jeho mírumilovní obyvatelé, tak jeho blízcí i vzdálenější sousedé konečně nemuseli mít strach. V Praze 27.8. Vladimír Just


Nepřihlášený uživatel

#5

2013-08-27 19:21

Nesouhlasím s důvody Vladimíra Justa, nicméně tento Putinův krok je jeden z dalších špatných v řadě a i když tato petice naprosto nic v jeho uvažování a postojích nezmění, je lépe vyjádřit nesouhlas alespoň nějak, než nijak... V Zahrádce 27.8. Pavel J. Hejátko

Nepřihlášený uživatel

#6 Re:

2013-08-27 20:51

#1: -

Rád bych věřil, že zásah proti demonstrantům nebyl specificky namířen vůči nim. Pokud by tomu tak nebylo, měly by příslušné orgány s ohledem na pozitivní aspekt postoje demonstrantů posilující vzájemné uvědomění a pochopení mezi národy, jejich demonstraci pardonovat, omlucit a spíše ocenit. Tichá připomínka zločinu Brežněvova režimu skupinkou současných ruských občanů zasluhhuje úctu. Pro odvahu těch z roku 1968 je obtížné najít přesné slovo.

Patřím také k těm z generace, kterým někdejší bratrská pomoc výrazně zkomplikovala nejpodstatnější část produktivního života a zabránila uplatnit se profesně, jak by odpovídalo zaměření a snad ostatním předpokladům. (vyjma kádrových). To je však marginální. Horší, že léta po invazi sovětských vojsk přinesla devastaci naší společnosti, s tou nejvážnější - morální. Bohužel je patrna i v našem současném dnešku. Myslím, že naše Ministerstvo zahraničí by mělo žádat Moskvu o vysvětlení postupu proti účastníkům tiché demonstrace, jejichž pravděpodobnou snahou bylo přispět k zacelení rány ve vztazích mezi našimi národy.

Jaroslav Štěpaník, psycholog, publicista

 


Nepřihlášený uživatel

#7

2013-08-27 22:34

ve svých jedenácti letech jsem zažil okupaci jako kluk ve stanu se psem na dvoře uprostřed příbramského sídliště, pak jsem byl obviněn po letech, že jsem zničil památku hradu Špilberk, když jsem tam udělal symbolický hrob Lennonovi a bylo toho víc, tenkrát jsem se bál, zatím co ostatní na všem vydělávali peníze, dnes jsem na dně, ale ideálů se nevzdám, hasta la victoria siempre, he lakota ojanke heča!

Nepřihlášený uživatel

#8

2013-08-27 23:25

Myslím,že se toho bude muset ještě hodně odehrát než se v této zemi něco změní k lepšímu,ohledně lidských práv,svobody slova atd.
BERAN

#9 Automartýrismus

2013-08-28 01:24

Na Rudém náměstí jsou shromáždění zapovězena komukoli. Možná, že kdyby se dopředu obrátili na českou ambasádu a společně s ní na Lavrova, dostali by nakonec výjimku. jenže to by pak reportéři neměli záběry ze zatýkání a nemohlo by se psát o tom, jaký útisk dnes v Rusku panuje.

Demonstrace v osmašedesátém byla úžasná akce statečných a slušných lidí. Tohle ne.

Nepřihlášený uživatel

#10

2013-08-28 01:31

Jako občan státu, hlásící se k nejlepším demokratickým tradicím naší země, především k odkazu prezidenta Masaryka a k filosofii K. R. Poppera rozhodně protestuji proti praktikám, které uplatňuje současné nejvyšší vedení Ruské federace proti svým oponentům. V nedemokratických poměrech - co je zákonné nemusí být spravedlivé a co je nezákonné může být celospolečensky prospěšné.

Nepřihlášený uživatel

#11

2013-08-28 05:40

Jako jeden z těch, kteří po roce '68 přišli o dvacet nejlepších let života, plně souhlasím s tímto prohlášením. Je mi líto, že je dnes ještě někde v Evropě možné zadržet tiché demonstranty, připomínající staré bezpráví, tak jak se to stalo v Moskvě. Protestuji a žádám jejich okamžité propuštění a omluvu.

Nepřihlášený uživatel

#12

2013-08-28 05:51

Komentář snad ani není potřeba. Za celých 45 let se mnoho nezměnilo. Je čas na změnu.

Nepřihlášený uživatel

#13

2013-08-28 08:17

Tato událost nasvědčuje tomu,že současné Rusko je pouze jeho vláda,nikoliv lid.Je to skandální,je to potlačování svobody a lidských práv.Je to přežívající obluda Svazu sovětských stále socialistických usurpátorů.

Nepřihlášený uživatel

#14

2013-08-28 09:07

K tomu se nedá nic napsat, to je jak ve snu!

Nepřihlášený uživatel

#15

2013-08-28 09:21

Rusko se nemůže divit, že jeho politiku nikdo nemá rád.

Nepřihlášený uživatel

#16

2013-08-28 09:33

Země, kde zítra znamená včera? Nikoliv, ještě dnes je tam středověk.

Nepřihlášený uživatel

#17

2013-08-28 10:38

Co dodat ?

Nepřihlášený uživatel

#18

2013-08-28 10:50

Takováto perzekuce je v demokratické zemi nepřípustná!

Nepřihlášený uživatel

#19

2013-08-28 14:28

souhlasím
Pavel Štourač
Autor této petice

#20 petice předána

2013-08-28 19:14

Dámy a pánové,

dnes odpoledne jsme předali petici s 596 podpisy na Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Děkujeme všem, kteří ji svým podpisem podpořili, i těm, kteří o ní dávali vědět. Předání se o několik hodin zdrželo (původně jsme chtěli petici předat ve 12:00), protože jsme poměrně dlouho řešili pozadí a kontext celé události s účastníky shromáždění a s několika českými odborníky a novináři na ruskou problematiku. Pokud dovolíte, budeme Vás o celém průběhu petice brzy podrobněji informovat. Myslíme si, že i když je petice odevzdaná, má smysl o ní i nadále dávat vědět dalším lidem a podepisovat ji. Podle některých zadržených nemusí soud zítra (ve čtvrtek 29.8.2013) rozhodnout a soudní řízení může probíhat i delší dobu. Výzva k zastavení stíhání by tak byla stále aktuální.

Ještě jednou děkujeme za Vaši aktivitu

S pozdravy

Pavel Štourač a

Kateřina Šobáňová
Nepotřebuji žádnou přezdívku. Josef Srb - Steiner je mé pravé jméno.

#21 Re: petice předána

2013-08-28 21:05


Nepřihlášený uživatel

#22 Zpráva

2013-08-28 21:11

Měli už se dávno omluvit a komunisté u nás též.Dosud to neudělali. Komunistická strana by měla být postavena mimo zákon! Tak jako byli fašisté. Josef Srb - Steiner.
jvjablunkov

#23

2013-08-29 05:56

Petice předána, soud proběhne, a prý z toho budou peněžité pokuty. Jsem ochoten jim poslat 1000 Kč jako kompenzaci tedy pokud někdo založí potřebné konto a bude jí umět rozdělit mezi ty kteří na Rudém náměstí stáli. PŘIPOJÍ SE NĚKDO?

Nepřihlášený uživatel

#24

2013-08-29 07:58

"O výsledku žádosti českého senátora Jaromíra Štětiny, aby paní Gorbaněvská byla za svoji statečnost vyznamenána řádem Bílého Lva, média stydlivě mlčí. Jako obvykle místo, abychom se postavili, žádali a připojili se, zaujímáme potichu postoje a vedeme jenom řeči". K.Mrzílek. - Slova Karla Kryla "Zachováváme postoje, místo abychom stáli", jsou stále aktuální. Dokud budeme posluhovat, bát se a nejednat, budeme stále v postavení sluhy. Hrozí, že opět ztratíme svobodu, kterou si zaslouží jen ti, co bojují, podstupují rizika a přinášejí oběti. Svoboda není zadarmo!
Jan Šinágl, 29.8.2013
Pavel Štourač
Autor této petice

#25 Soud odročen

2013-08-29 17:41

Vážené dámy a pánové,

soud v Rusku, podle očekávání, dnes odložil případ zadržených 25.8.2013 na Rudém náměstí. I z toho důvodu má i nadále smysl petici podepisovat a dávat o ní vědět dalším lidem.

Děkujeme za Vaši aktivitu

Pavel Štourač a

Kateřina Šobáňová