Přejmenování tramvajové zastávky "Ladislava Sutnara" na "Technická"

Přejmenování tramvajové zastávky "Ladislava Sutnara" na "Technická" / Oznámení / Podání petice / Komentáře


Nepřihlášený uživatel

#1

2019-06-10 19:39

Dobrý den, petici jsem podepsal, s názvem "Ladislava Sutnara" pro současnou zastávku "západočeská univerzita" však zásadně nesouhlasím. Pokud je nesmysl dát tento název zastávce v ulici Technická z důvodu její polohy, je stejně nesmyslné pojmenovat tak zastávku, podle univerzity na druhé straně kampusu. Místopisně nejblíže jsou budovy rektorátu, FEL, FST a FEK. Při přejmenování současné zastávky "západočeská univerzita" by tak bylo logičtější použít názvu některých ze čtyř uvedených fakult. Popřípadě použít jména známého absolventa blíže umístěných fakult. Název "Ladislava Sutnara" by se pak nejvíce hodil plánované konečné tramvají. Bc. Martin Macháček

Nepřihlášený uživatel

#2

2019-06-10 19:58

Dobrý den, souhlasně se připojuji k protestu kolegy Macháčka a rád bych dodal, že se mi zdaleka nelíbí, že můj podpis byl připojen k něčemu, co nebylo v petici uvedeno a co nakonec z "problému" FAV vytvořilo "problém" pro FEL. Informace o návrhu na změnu jmen zastávek je přímo rozkošná, ale ve stejném oznámení se nachází i sdělení o skutečnosti, že tento návrh na úpravu je již podán. Coby signitář jsem se snažil pomoci kolegům z FAV. Zdá se, že se v petičním výboru neobjevil nikdo, kdo by si této skutečnosti byl schopen povšimnout, což se mi u zpravidla inteligentních lidí nechce věřit, a tak se skoro domnívám, že jde zkrátka o lhostnejnost. Což mě rozlítilo ještě více. Jan Leffler

Nepřihlášený uživatel

#3

2019-06-10 20:58

Tímto bych chtěl požádat petiční výbor o vysvětlení Vašeho stanoviska vůči dopisu zaslaného rektorem. Pokud se ztotožňujete s výše uvedeným, pak mne zaráží vaše argumenty u původní petice. Tytéž argumenty by mohly být beze zbytku použity u přejmenování nynější zastávky ZČU. Toto mi přivádí na myšlenku, zda to z Vaší strany nebyl alibismus. S pozdravem Bc. Lukáš Sobotka student FEL

Nepřihlášený uživatel

#4

2019-06-12 23:33

Dobrý den, přidávám se k názorům pánů Macháčka, Lefflera a Sobotky. To by to fakt nešlo udělat jinak a lépe? O. Macek


Nepřihlášený uživatel

#5

2019-06-20 07:34

Dobrý den, s původním zněním petice se ztotožňuji, ovšem název autobusové zastávky "Rektorát" je vzhledem k jejímu položení mnohem logičtější, než pojmenování "Ladislava Sutnara", kdy lze použít stejný argument, jako v případě zastávky v Technické ulici. Působí to na mě, jako by autorům petice z FAV záleželo pouze na názvu zastávky u jejich fakulty a zbytek kampusu jim byl poněkud volný. S pozdravem, V. Plic

Ondřej Severa

#6 Vyjádření petičního výboru k předchozím komentářům

2019-08-01 13:51

Dobrý den,

moc děkujeme za Vaši podporu ohledně změny názvu zastávky u FAV. Jsme rádi, že jsme dosáhli toho, že se věc začala vůbec řešit. Naši petici jsme poslali jako podklad radním pro jejich následující srpnové jednání. Změny názvů ostatních zastávek s námi nikdo nekonzultoval a ani z naší pozice nemůžeme ovlivnit, jak se k věci postaví pan rektor a zbytek vedení univerzity.

Za petiční výbor

Ondřej Severa

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.