Přejmenování tramvajové zastávky "Ladislava Sutnara" na "Technická"

Vážení radní,

chtěli bychom vás požádat o přehodnocení a přejmenování názvu nové tramvajové zastávky linky číslo 4, která má být pojmenována "Ladislava Sutnara". Tento název nám připadá zmatečný a nemístný z následujících důvodů:

  • V místě tramvajové zastávky není nic, co by odkazovalo nebo připomínalo Ladislava Sutnara.
  • Naopak Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara sídlí o zastávku dále na plánované zastávce Univerzita.
  • Hrozí dezorientace cestujících, kteří budou vystupovat na špatné zastávce.
  • Mezi touto fakultou a novou zastávkou nevede žádná přímá cesta, chodci musejí složitě obcházet Fakultu aplikovaných věd.

Z tohoto důvodu navrhujeme přejmenování této zastávky na zastávku "Technická". Tento název nám přijde vhodnější z následujících důvodů:

  • Samotná ulice, v níž je tramvajová zastávka budována nese název Technická. Tím by byl sjednocen název zastávky s jejím umístěním.
  • V této ulici jsou mimo jiné stavěny i obytné domy, jejichž obyvatelům se usnadní orientace.
  • Přímo před zastávkou sídlí Fakulta aplikovaných věd, která má v adrese uvedenou ulici Technická. Všichni návštěvníci této fakulty by tedy věděli, kde mají vystoupit.
  • V okolí této zastávky jsou navíc shromážděny všechny technické fakulty Západočeské univerzity, název "Technická" odkazuje i na přítomnost technických fakult.
  • Název "Technická" je mnohem kratší a lépe se pamatuje, než název "Ladislava Sutnara".

Děkujeme.


Za petiční výbor: Ing. Tomáš Ausberger, Ing. Ondřej Severa (ZČU - FAV)    Kontaktujte autora petice