Finanční prostředky pro navýšení kapacit mateřských a základních škol

Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych Vás formou otevřeného dopisu vyzvala, abyste věnoval náležitou pozornost problematice financování projektů v oblasti školství, které slouží zejména rozšíření potřebných kapacit. Je to záležitost, se kterou se na Vás obracím průběžně, Vaše poslední odpovědi během prosincových interpelací ve mně vyvolaly obavu, že velikost problému, který v této oblasti panuje, hrubě podceňujete.

V čem tedy naznačený problém spočívá? Stávající dotační tituly na Ministerstvu financí a na MŠMT přehlížejí potřeby obcí nad 3 000 obyvatel, ale i menších obcí, které potřebují uskutečnit vyšší investice. Alokace, které vláda prosazuje, jsou navíc nedostatečné: naše pozměňovací návrhy, které měly za cíl jejich posílení, pak současná koalice opakovaně odmítá. Na otázku, jak tento ožehavý problém vyřešit, ale nijak neodpovídá.

V důsledku toho se samosprávy, ale také jimi zřizované mateřské a základní školy, děti a žáci, kteří do nich docházejí, i jejich rodiče dostávají do pasti. Únik z ní je přitom možný a vede k němu jednoduchá cesta v podobě navýšení alokace následované vyhlášením výzev v následujících dotačních titulech:

-  podprogram 298D21 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (Ministerstvo financí)

-  podprogram 298D23 - Podpora výstavby a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (Ministerstvo financí)

-  program 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC (MŠMT)  

Jak jsem slíbila 5. prosince loňského roku v návaznosti na svoji ústní interpelaci a Vaši neuspokojivou reakci, jako přílohu tohoto otevřeného dopisu Vám předávám seznam, který obsahuje přehled projektů v oblasti školství, na které v současnosti není zajištěno financování. Naše požadavky tedy vycházejí ze zdokumentovaných potřeb obcí a měst (osloveno bylo více než 3000 obcí a měst).  Ušetřím Vám tak i čas, který jste chtěl věnovat návštěvám obcí, a prosím, abyste ho využil efektivněji, konkrétně jednáním s představiteli ministerstev financí a školství, případně koaličními partnery. Ty všechny je třeba přesvědčit o nutnosti posílení, ale také další existence výše uvedených dotačních titulů, a ideálně rovněž odstranění některých jejich nekoncepčních prvků.

Vážený pane premiére,

o tom, že nejde jen o plané řeči, svědčí nejlépe čísla: v přehledu projektů jsou zachyceny akce s celkovou očekávanou cenou 7,4 mld. Kč. Alokace pro letošní rok ve třech, resp. jednom výše uvedeném dotačním titulu činí pouhých 100 milionů Kč. Jistě, je zřejmé, že poptávku nelze uspokojit z roku na rok; současným tempem, kterému v důsledku neobratných rozhodnutí ještě hrozí zpomalení, potřebné kapacity ale nevybudujeme nikdy.

Věřte mi, že v zemi, kde děti nemají možnost vzdělávat se v dostupných, kvalitních a dostatečně velkých a vybavených školách, líp nebude. Pojďme společně konečně něco udělat pro změnu, která dává dobrý smysl.

 

S pozdravem

Ing. Věra Kovářová poslankyně


Ing. Věra Kovářová poslankyně, Starostové a nezávislí    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Věra Kovářová poslankyně, Starostové a nezávislí bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...