Odpor vůči tzv. Zákonu na ochranu oznamovatelů

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...