Výzva k jasnému vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv Čínou a přijetí odpovídajících opatření / Appeal for a Clear Expression of Opposition to Human Rights Violations in China

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...