Česká televize škodí České republice

Protestujeme proti tomu, jak zkresleně a tendenčně informuje Česká televize českou veřejnost. Veřejnoprávní médium by mělo pracovat nestranně a ku prospěchu země, což ČT nesplňuje. Je ovládána skupinou lidí, kteří tvrdě prosazují své zájmy, bez ohledu na dopad, jaký to bude pro jejich zemi mít. Dehonestují svého prezidenta, vedou proti němu štvavou kampaň, neinformují pravdivě o dění na Ukrajině a jinde ve světě, úmyslně zamlčují a zkreslují zprávy a snaží se těmito nepravdami a lhaním manipulovat veřejným míněním. 

Toto jednání hrozí až vyústěním ve válečný konflikt, do něhož může být český národ proti své vůli zatažen a domníváme se, že chování ČT je tedy protispolečenské, nebezpečné, až zločinné.


Mgr. Jana Zajícová    Kontaktujte autora petice